Årets fiskeri efter pelagiske arter i Østgrønland

Naalakkersuisut besluttede den 22. marts, at kvoten for årets makrelfangst skal være på 85.000 tons i Østgrønland.

Kvoterne for forsøgsfiskeri efter sild og blåhvilling fastsættes til henholdsvis 20.000 og 15.000 tons.

Naalakkersuisut har desuden besluttet, hvordan rammerne omkring fiskeriet efter makrel og andre pelagiske arter skal være.

Det overordnede mål for Naalakkersuisut er at udvikle et pelagisk fiskeri i Grønland, som er økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og biologisk bæredygtigt. Denne målsætning gælder ikke kun for fiskeriet i år, men også for fremtiden.

Der skal opnås størst muligt samfundsmæssigt afkast af fiskeriet.

I de senere år har der været brugt mange udenlandske skibe i makrelfiskeriet. Det er dog de grønlandske fartøjer, der har sikret den største indtjening i Grønland.

Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at flest mulige i samfundet skal få gavn af det nye fiskeri. Ved dette forstås især beskæftigelse på fartøjer og tilstrømning af afgifts- og skattemidler til Landskassen.

Naalakkersuisut har endvidere besluttet, at ingen helt nye selskaber kan få kvote i år.

- Det pelagiske fiskeri i Østgrønland har i de senere år været præget af, at der har været for mange aktører.  Alle aktører har ikke været lige seriøse. Derfor stiller vi i år visse krav om, at man skal dokumentere, hvilke planer man har med kvotetildelingen, udtaler Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse.

Kravene til ansøgere i 2016 inkluderer blandt andet, at de skal have andre allerede etablerede aktiviteter indenfor fiskeri eller fiskeproduktion i Grønland. Ansøgerne skal kunne redegøre for, at de vil få et betydeligt udbytte ud af en licenstildeling, som er tiltænkt udviklingen af sine hovedaktiviteter.

Fiskeriet efter makrel i Østgrønland er et regulært, kommercielt fiskeri, men forvaltes stadig i henhold til fiskerilovens paragraf vedrørende forsøgsfiskeri, som giver mulighed for at afvige fra fiskerilovens øvrige betingelser.

Prioritering og tildeling af makrelkvoten

Tildelingen af makrelkvoten i Østgrønland sker efter følgende prioritering:

Kategori 1:

35.000 af kvoten går til grønlandske fartøjer, som bruges i makrelfiskeriet. Alle grønlandske fartøjer er sikret mulighed for at fiske makrel igennem hele sæsonen.

Kategori 2:

20.000 af kvoten går til udenlandske fartøjer, som chartres af selskaber i kategori 1.

Kategori 3:

30.000 tons af kvoten går til udenlandske fartøjer, som chartres af selskaber uden egne fartøjer at fiske makrel med.

Fiskeri efter sild

Sildekvoten er kvote på 20.000 tons. Fiskeriet efter sild forvaltes uden mængdebegrænsning inden for den reserverede mængde. Kun grønlandske fartøjer får licens til sild.

Fiskeri efter blåhvilling

Forsøgskvoten er på 15.000 tons blåhvilling i Østgrønland. 

Alle fartøjer, der har licens til fiskeri efter makrel kan også få en licens til forsøgsfiskeri efter blåhvilling i Østgrønland. 

Fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling i Vestgrønland

Fiskeri efter makrel, sild og blåhvilling i Vestgrønland er stadig uudforsket, og eventuelle resultater fra disse fiskerier vil være meget interessante. Disse fiskerier har stadig status af egentlige forsøgsfiskerier.  I lighed med sidste år er der særskilte betingelser for kystnære fiskere, således at disse har lempelig adgang til dette fiskeri.

Hvis du vil læse yderligere og søge om kvote, kan du finde yderligere information på her.

Ansøgningsfristen er 15. april.

 

Kontaktperson Jóhanna Lava Køtlum, kontorchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jool@nanoq.gl