Offentligt debatarrangement

Stemningsbillede af Indlandsisen

Invitation til offentligt debatarrangement om Arktis og udenrigspolitik

Det danske udenrigsministerium inviterer til offentligt debatarrangement i Katuaq i Nuuk mandag den 4. april kl. 14-16 i lille sal i Katuaq:

Som led i den igangværende udredning om Kongeriget Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik besøger regeringens udreder, ambassadør Peter Taksøe-Jensen, Grønland for at lytte til den grønlandske befolkning og beslutningstagere. Der afholdes derfor et offentligt debatarrangement om perspektiverne for Arktis’ rolle i Kongerigets udenrigspolitik frem mod 2030.

Dagsorden:

  1. Åbning ved medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq
  2. Kort indlæg ved Erik Vilstrup Lorenzen, Arktisk ambassadør
  3. Indlæg ved Peter Taksøe-Jensen, ambassadør og regeringens udreder
  4. Spørgsmål og kommentarer fra salen
  5. Afrunding

Rigsfællesskabet og de nordatlantiske rigsdele er vigtige dele af Kongerigets internationale profil. Der er brug for et fortsat tæt samarbejde i Kongeriget om Arktis og om det internationale arbejde med henblik på at påvirke udviklingen i Arktis, så den er til gavn for Kongeriget Danmark og befolkningen i Grønland. I takt med isens afsmeltning stiger omverdenens interesse for Arktis og Grønland og andre lande øger deres tilstedeværelse i den arktiske region. Hvordan sikrer vi, at den udvikling bedst muligt bidrager til målet om en fredelig og økonomisk og miljømæssigt bæredygtig fremtid for Arktis? Hvordan kan det grønlandske folk drage fordel af den øgede bevågenhed og interesse?

Arrangementet afholdes den 4. april kl. 14-16 i den lille sal i Katuaq og er åbent for alle. Der vil blive tolket mellem dansk og grønlandsk. Vi byder på kaffe og kage. Gratis adgang, men tilmelding nødvendig på mail til nap@nanoq.gl senest fredag den 1. april kl 12.

Om udredningen: Den danske regering har i september 2015 iværksat en udenrigspolitisk udredning, som ledes af ambassadør Peter Taksøe-Jensen. Udredningen skal pege på kerneopgaver i udenrigspolitikken frem mod 2030 og give bud på en bedre samtænkning af indsatserne inden for udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, udviklingspolitik, handelspolitik og erhvervsfremme. I kommissoriet fremhæves ”den stigende økonomiske og sikkerhedspolitiske betydning af udviklingen i Arktis” som ét blandt flere centrale udviklingstræk, der skal indgå i udredningen. Den endelige rapport skal ligge klar 1. maj 2016.

Se video af debatten her.

For yderligere information kontakt: Udenrigsdirektør Kai Holst Andersen: +299 55 33 31