Mere ensartet sundhedsydelse i bygderne

Naalakkersuisut ønsker flere bygdesygeplejersker

Naalakkersuisoq for Sundhed Doris Jakobsen er glad for de mange sundhedspersonale i bygderne langs kysten i hele Grønland. Det er Naalakkersuisuts ønske en ens service af bygdeborgere i fremtiden.

Doris Jakobsen:

- Der findes en del bygder med dygtige og erfarne sundhedspersonale, der desværre ikke har en sundhedsfaglig uddannelse. I den nordlige del af vestkysten, i Uummannaq og Diskobugten er der ansat bygdesygeplejersker, der oplærer bygdernes sundhedspersonale, så de kan behandle mindre skader, men også andre mindre indgreb og behandlinger, der nødvendigvis ikke kræver en læges tilstedeværelse.

Bygdesygeplejerskerne oplærer også til at bruge telemedicin-systemet ’Pipaluk’.

- Men da denne mulighed for oplæring ikke sker overalt i Grønland pga. mangel på bygdesygeplejersker, er det mit mål at metoden spredes til resten af landet, understreger Doris Jakobsen.

Løft i bygdesundhedspersonalet færdigheder vil også betyde fald i udgifter, siger Doris Jakobsen:

- I stedet for at sende patienter til byen vil behandlingen ske lokalt i bygden, og på den måde kommer Sundhedsvæsenet til at spare en hel del udgifter.

Uddannede sundhedspersonale

Doris Jakobsen:

- Under møder med bygdebestyrelser erfarede jeg at en del sundhedshjælpere har behov for at blive oplært i at sy mindre rifter og give indsprøjtninger i akutte situationer samt i at bruge ’Pipaluk’.

I dag kan en læge i Ilulissat ved hjælp af ’Pipaluk’ holde en almindelig lægekonsultation med en patient, der bor i en bygd.

Det faglige løft og oplæring af bygdesundhedspersonalet er allerede i gang i Region Nord, fordi her er der ansat bygdesygeplejersker.

- Det må gælde for alle i både nord, syd og øst, så derfor er det mit mål at vi ansætter flere sygeplejersker, som skal står for oplæringen, siger Doris Jakobsen.