Vellykket borgermøde i Aasiaat

Det lykkes Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen at komme frem i sidste øjeblik til borgermødet i Aasiaat i går tirsdag d. 16. marts - efter et lignende møde dagen før i Qasigiannguit måtte aflyses pga. trafikale forhold.

Der var stor interesse for borgermødet i Aasiaat, i det ca 50 interesserede og spørgelystne var mødt frem i forsamlingshuset ”Qassi”.

Naalakkersuisoq Martha Lund Olsen fremlagde arbejdet og initiativerne omkring

  • Børne og unge området i forhold til Børneåret 2016
  • Førtidspensionen, der skal træde i kraft d. 1. juli 2016
  • Ændring af lov om socialvæsenets styrelse og organisation

Den efterfølgende spørgerunde med muligheder for kommentarer fra borgerne koncentrerede sig meget om deres svære levevilkår. Der var en stor spørgelyst omkring førtidspensionen, de handicappedes vilkår – og hvordan børn og unge kan hjælpes med familien i fokus.

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen udtrykte glæde over det store engagement borgerne udviste, og takkede for de input, som også kan inspirere hende i hendes videre arbejde med bla. en forestående revidering af lovgivningen på handicapområdet.

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til ministersekretær Hanne Nielsen på mobil +299 539371 og emailk: hani@nanoq.gl