Besvarelse af åbent brev til Naalakkersuisoq for byggeri

Indledningsvis skal jeg takke dig for dit åbne brev vedrørende anvendelse af lokale byggematerialer. Jeg kan forsikre dig, at Naalakkersuisut har stort fokus på området og hilser ethvert importbegrænsende initiativ indenfor byggeri velkomment. Det gælder, hvad enten det drejer sig om lokalt producerede byggematerialer, eller fremstilling af færdige byggekomponenter, til gavn for den hjemlige beskæftigelse.

Samtidig har Naalakkersuisut stort fokus på der implementeres koncepter indenfor byggeri og anlæg der sikrer de kommende brugere bedst muligt resultat, og hvor der lægges særlig vægt på forebyggelse af skimmelsvamp. Her er det ligeledes vigtigt at byggeriet og efterfølgende driftsfase har en økonomi vort samfund kan bære.

Jeg kan forsikre dig om, at Naalakkersuisut arbejder efter de målsætninger, der var almindelig tilslutning til ved forespørgselsdebatten under samlingen i efteråret 2015. Herunder kan jeg oplyse, at der fortsat arbejdes på en projektide til udvikling og afprøvning af lokalproduceret elementbyggeri i beton og vedligeholdelsesfri facade. Projektet skal gerne bane vej for en øget anvendelse af landets egne ressourcer i byggeriet – og dermed et mindre behov for importerede byggevarer – samt gerne gøre til en højere kvalitet af det færdige byggeri.

Som oplyst ved forespørgselsdebatten, opføres der for tiden i Qaqortoq 12 boliger som forsøgsbyggeri med betonelementer. Som ofte med forsøgsbyggeri, har byggeriet haft udfordringer med tidsplanen, men jeg kan oplyse aflevering er planlagt ultimo 2016. Med henblik på at indhente erfaringer er der ved forsøgsbyggeriet etableret kontakter til elementfabrikker i Vestnorden.

Du nævner specifikt brugen af Sikublock, som et produkt der er blevet udviklet gennem mange år, og kunne være mulighed som et lokalt fremstillet materiale til brug i vort lands byggerier. Sikublock har for en del år tilbage opnået lovende resultater, hvor produktionen dog efter en kort årrække blev indstillet. Naalakkersuisut er af den opfattelse at Sikublock konceptet er rigtig godt med mange fordele, f.eks. god holdbarhed, gode energiforhold, god sikkerhed men ikke mindst simpel fremstillingsmetode for betonsten. Konceptet har – som i øvrigt alle andre – dog samtidig nogle ulemper, f.eks. kort byggesæson, afhængig af tørt vejr, mørtel og murbindere samt cement er nødvendige importvarer. Der er således behov for videreudvikling af konceptet og produktionen, hvor der i dag eksisterer en bred vifte af støtteordninger for denne slags udvikling.

Naalakkersuisut er lydhøre overfor konstruktive tiltag fra iværksættere, og støtter op om det private marked ved f.eks. tidligere nævnte støtteordninger. Naalakkersuisut kan være medvirkende til at fremme en bæredygtig produktion af byggevarer og disse byggevarers afsætning til hjemmemarkedet, som dog kræver konceptet er færdigudviklet.

Private og kommunerne kan indlede samarbejde vedr. udvikling af nye byggemetoder og koncepter, f.eks. på byggerier der modtager tilsagn fra Selvstyret. Her kunne der konkret nævnes Alderdomshjemmet i Nanortalik.

Slutteligt kan jeg oplyse, at der beklageligvis ikke er blevet besvaret på henvendelsen fra Kommune Kujalleq i god tid, men at svar forventes afsendt i indeværende uge. Henvendelsen fra Erhvervsudvalget indebærer at der nu er taget skridt til at der indgår overvejelser vedr. brug af Sikublock i projektet.

 

Med venlig hilsen 

Knud Kristiansen