God start for Sex Inuk kampagne

Kampagnen Sex-Inuk

Kampagnen Sex-Inuk ”Pas på dig selv – brug kondom”, der handler om sikker og sundere sexliv i Grønland er nu kommet godt i gang i flere uddannelsesbyer på kysten og hovedstaden Nuuk, hvor størstedelen af den unge generation bor. Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris Jackobsen fortæller om Departementet for Sundhed deltagelse til at føre kampagnen ud i livet.

Doris Jakobsen:- Undersøgelser viser at alt for mange unge fra 16 år og opefter, er smittede med kønssygdomme. Tidligere lå gennemsnitalderen for HIV smittede omkring de 50 år, men på det seneste oplever vi at, HIV smitten desværre også er nået frem til de unge. Tallet for smittede med syfilis er alt for højt og over 3000 unge er smittet med både klamydia og gonorré. Derfor er vi nået frem til det punkt, hvor vi er nødt til at gøre en ekstra ordinær indsats. Departementet for Sundhed har derfor i samarbejde med initiativtagerne til projektet Sex-Inuk startet en kampagne også gennem populærmedier, som Facebook til at sprede budskabet om et sikrere sexliv.

I forbindelse med kampagnen uddeles der T-shirts med budskab om sikker sex og som både sundhedspersonalet i sygehusene, politikerne og kendte personer skal bruge. Derudover uddeles gratis kondomer.

Doris Jakobsen:- Vi har indgået en aftale med taxaselskaberne i Ilulissat, Sisimiut og Nuuk om at få udleveret gratis kondomer til taxakunderne. Kondomerne spredes også til resten af kysten og placeres i steder, hvor folk mødes. Sex-Inuks budskaber er også synlige i bybusserne og derfor håber jeg håber rigtig meget på at de gratis kondomer vil hjælpe, da folk har tendens til at glemme at bruge dem, især hvis alkohol er indblandet.

Udover kondomerne og plakaterne uddeles også pjecer, som indeholder gode råd om sikker sex.

Dori Jakobsen:- Selvom der år efter år holdes løbende oplysningskampagne om sikker sex, både på folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne, så er antallet af smittede med kønssygdomme ikke dalet markant. På nuværende tidspunkt ser ud til at kampganen allerede har en god effekt, da mange unge har Liked og videredelt Sex-Inuk´s budskaber på Facebook. Jeg håber meget på at kampagnen vil hjælpe, da HIV smitten desværre også er konstateret blandt de unge og opfordre de unge til at dyrke sikker sex fremover.

Kampagnen føres af initiativtagerne til projektet Sex-Inuk, sygeplejeeleverne på Sundhedsskolen i samarbejde med Departementet for Sundhed, der har ydet økonomisk støtte til kampagnen.

Sex Inuk har en side på Facebook, som man kan finde frem til ved at skrive Sex-Inuk på Facebooks søgefelt.

 

Link til kampagnen Sex-Inuk: http://imcc.dk/aktiviteter/sexinuk/

 

Artikel om Sex-Inuk på peqqik.gl: Pas på dig sel - brug kondom.