Erhvervsfremstød skudt i gang i Seoul

Vittus Qujaukitsoq er den 16. marts vært ved et større grønlandsk erhvervsfremstød i Seoul, hvor der sættes fokus på markedsføringen af grønlandske fisk og skalddyr, sælskind, turisme og potentielle investeringsmuligheder to store fagseminarer.

Erhvervsfremstødet blev skudt i gang mandag med en række møder. Fra morgenstunden var der møde med POSCO EC Ltd som er et datterselskab af Koreas største multinationale stålproducent. POSCO opererer særligt indenfor udvikling af bæredygtig energiproduktion såsom sol, vind- og tidevands teknologi, infrastrukturudvikling og minevirksomhed. POSCO har investeret i miner og har samarbejde med råstofleverandører i Australien, Indien og Indonesien, og driver derudover to stålværk i Sydkorea og i et joint venture et stålværk i Pittsburg, Californien.

Inden frokost var der besøg på Noryangjin Fiskemarked som er et af landets største engros fiskemarkeder med dagligt omkring 30.000 besøgende. Der sælges årligt omkring 80.000 tons lokale og importerede fisk fordelt på 830 forskellige slags fisk og skalddyr. Fra markedet sælges til såvel fødevarekæder, hoteller og restauranter og derudover afholdes der dagligt fiskeauktion.

Yonsei Universitet som er et af Sydkoreas største privat universiteter underskrev i 2014 et memorandum of understanding med Grønlands Universitet, og inviterede i 2015 universiteterne i Grønland, Færøerne og Island til at sende1-2 PhD studerende til at deltage i sommerskole i Seoul i 2016. Vittus Qujaukitsoq mødtes til en frokost med en gruppe professorer og forskere fra forskellige universiteter og fra Future Consensus Institute som er en tænketank der søger at omsætte forskning til håndgribelige politiske målsætninger og handlinger.

Vittus Qujaukitsoq mødtes derefter med Udenrigsministeriet for at tale om mulighederne for at fremme samhandelen med Sydkorea. Til mødet drøftes de forskellige sektorer som dette erhvervsfremstød har fokus på, seafood, turisme, energi- og infrastruktur investeringsmuligheder. Vittus Qujaukitsoq overbragt endvidere et udkast til en fornyet samarbejdsaftale (MoU) på råstofområdet.

– Vittus Qujaukitsoq udtaler i denne forbindelse: ” Dagens møder har været særdeles interessante, og det er en stor glæde, at vi møder en ægte interesse for at styrke samarbejdet med Grønland. Sydkorea er kendetegnet ved de meget store industri-konglomerater som har meget stor interesse i deltagelse i hele forsyningskæden fra mineraludvinding, til videreforarbejdning af råstoffer og ikke mindst anvendelsen i de mange produktionsvirksomheder der er her i landet. Sydkorea oplever endvidere en væsentlig vækst i antallet af turister fra Sydkorea der rejser til fjerne destinationer, efter i en årrække hovedsaligt at have fokuseret på rejser i de andre asiatiske lande.”

For yderligere informationer kontakt: Ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 54 41 42