Naalakkersuisut fører tilsyn med kommunerne

I avisen AG kunne man den 9. marts læse en artikel med titlen: ”Vil have kulegravet Tilsynsrådet”. I artiklen bliver det anført, at det er Tilsynsrådet, som bl.a. har sat Qaasuitsup Kommunia under skærpet tilsyn. Dette er ikke rigtigt.

Formandens Departement skal derfor som ansvarlig for indenrigsområdet oplyse følgende.

Tilsynsrådet skal sikre at kommunerne følger lovgivningen.

Naalakkersuisut fører tilsyn med kommunerne. I praksis er det departementerne, som står for tilsynet inden for hvert af deres ressortområder. Finansdepartementet fører således tilsyn med kommunernes økonomi. De senere år har Finansdepartementet set sig nødsaget til at indføre skærpet tilsyn med Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq, hvilket bl.a. har medført indgåelse af aftaler med kommunerne om gennemførelse af handleplaner. I dag er det kun Qaasuitsup Kommunia, der er underlagt skærpet tilsyn.

Endvidere kan Naalakkersuisut indbringe en kommune for Tilsynsrådet. Herefter vil Tilsynsrådet bl.a. kunne sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud af kraft, hvis den er stridende mod lovgivningen, eller pålægge medlemmerne af en kommunalbestyrelse bøder, hvis den undlader at udføre lovpligtige handlinger. Tilsynsrådets seneste afgørelse er fra 2012.

Det skal derfor fremhæves, at det ikke har været Tilsynsrådet, men derimod Finansdepartementet, som på vegne af Naalakkersuisut der har indført skærpet tilsyn med de anførte kommuner.

Naalakkersuisuts tilsyn samt Tilsynsrådets virke og dets sanktionsmuligheder er beskrevet i kap. 7 og kap. 9 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.

Kontakt: Afdelingschef i Indenrigsafdelingen, Martha Abelsen tlf. 34 51 11 maab@nanoq.gl