Fastsættelse af hvalroskvoter for 2016

Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse har d. 8. marts 2016 godkendt fordeling af kvoter for hvalros for 2016. Dette sker på baggrund af biologisk rådgivning som gælder for perioden 2014-2018 og en høringsproces:

Tabel 1. Oversigt over kvoter for hvalros 2014-2016.

Bestand

2014

2015

2016

Biologisk rådgivning 1)

(Grønland og Canada)

Nordvandet

(86-3) 86 2)

86

86

   93 3)

Vest

69

69

69

 100 4)

Øst

18

18

18

 20 5)    

I alt

173

173

173

 

+/- Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2015 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote.

1)     Rådgivning er inklusive fangst fra Canada/Nunavut og anskudte/mistede dyr.

2)     Angiver samlet bestands rådgivning, og inkl. anskudte/mistede dyr (3 % for Qaanaaq
området), samt 7 dyr, der tildeles Canada/Nunavut.

3)     Samlet rådgivning, inkl. anskudte/mistede (mistede dyr på 15 % for Vestgrl.), samt 16 dyr som fanges i Canada/Nunavut.

4)     Inklusive anskudte/mistede dyr (mistede dyr på 11 % for Østgrønland).

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2016

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. Fx kan Qaasuitsup Kommune selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr.

Tabel 2. Fordeling af kvoter for hvalros 2014-2016

Nordvandet

Kvote 2014

Kvote 2015

Kvote 2016 1)

Qaanaaq

86 [-3] 2)

86

86

Vestgrønland

Upernavik

39

39

39

Uummannaq

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

30

30

30

Maniitsoq

Vestgrønland ialt

69

69

69

 

Østgrønland

Kvote 2014

Kvote 2015

Kvote 2016

Ittoqqortoormiit

18

18

18

Ammassalik

Østgrønland i alt

18

18

18

1) Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2015 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes
    kvote.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Fra og med justeringen af kvoterne i august 2014 var det muligt at overføre ubrugte hvalros kvoter til det næste kvoteår. Dette er efter, at NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som skal bruges for første gang og fremadrettet. Der henvises til pressemeddelelse om carry-over af 18. februar 2016.

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl