Opgaver til udvikling af Qaanaaq

I slutningen af januar deltog flere medlemmer af Naalakkersuisut i et erhvervsseminar, der blev holdt i Qaanaaq. Naalakkersuisoq for Boliger, Byggeri og Infrastruktur, Knud Kristiansen, der deltog til seminaret oplyser her om planerne for sine ansvarsområder i Qaanaaq.

Knud Kristiansen:- Det var glædeligt at både, medlemmer af Erhvervsudvalget og borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia deltog til seminaret, der blev holdt den 21. januar. Jeg mener at det var en god måde at møde befolkningen på, da flere udfordringer blev taget op under seminaret. Det handler om de samme udfordringer som jeg fik at vide, da jeg besøgte Qaanaaq sidste efterår, nemlig problemer på boligområdet. Udviklingen er ligesom gået i stå, da de unge ikke vender tilbage, når de rejser væk. Private erhvervsdrivende, for eksempel mekanikere mangler arbejdsopgaver og der er mangel på uddannet personale såsom børnehaveområdet.  Hvis de offentlige ikke arbejder sammen, så mangler man opgaver og folk, og det har konsekvenser for befolkningen.

Fiskeriet er gået i gang, men her er der også udfordringer.

Knud Kristiansen:- Problemet med begrænset frysekapacitet, som hindrer fiskeriudviklingen skal løses. Derudover ser det ud til at der faktisk kan være flere fiskere, men fiskeriet begrænses af transportudfordringerne.  Byen mangler stadig et havneanlæg, hvor skibe, der kommer til byen kun et par gange om året i fremtiden får bedre mulighed for at komme oftere med nye varer til byens butikker og private næringsdrivende. I dag må de bestille varer, der skal holde til et helt år – og det er risikabelt og dyrt for de private.

Den manglende havn har en negativ synergieffekt i byggeriet og på uddannelsesområdet i Qaanaaq.

Knud Kristiansen:- Byens unge, der mangler praktikpladser må rejse væk for at få en praktikplads. Men til trods for alle de mangler, ser befolkningen lyst på fremtiden. De vil gerne være med til at skabe nye udviklingsmuligheder. Derfor er vi nu gået i gang med en række tiltag for at sætte skub i Qaanaaq´s udvikling. I mit ansvarsområde er vi i gang med at få løst det manglende havneanlæg og byggeriet af boliger i Qaanaaq. Her er det vigtigt at vi samarbejder med Qaasuitsup Kommunia.

Afholdelse af seminarer i de forskellige byer og bygder i Grønland er en god måde at få sat gang i dialogen med befolkningen, mener Knud Kristiansen.

- Seminaret i Qaanaaq handlede naturligvis meget om udviklingen af fiskeriet i området og især om fiskerimuligheder i bygden Qeqertat, hvor der er meget hellefisk, men ingen Nukissiorfiit, som kan levere el, vand og varme. Der mangler også et produktionsanlæg og en butik. Derfor må vi starte helt fra bunden af i Qeqertat.

Du siger at der er meget få skibsanløb til Qaanaaq om året, men byen har også en lufthavn til bevingede fly.

Knud Kristiansen:- Ja, hvis vi kigger på vores nuværende transportløsning, så er vi nødt til at være i Qaanaaq i mindst en uge, fordi flyet kun lander en gang om ugen. Det betyder begrænsning til turismeerhvervet. Befolkningen fortæller at beflyvningen af Qaanaaq er blevet mindre fleksibel efter at man har bygget en lufthavn, der erstattede flyruten via Pituffik. Det er endnu en udfordring, som vi skal finde en løsning til sammen med at få flest turister til byen.

Hvilke konkrete opgaver vil dit ansvarsområdetage fat om efter dette seminar?

Knud Kristiansen:- For det første ligger det i boligområdet, men også i fiskerierhvervet. Vi har allerede lagt Qaanaaq i sektorplanen for byggeri og anlæg af nye havneanlæg. En ny havn vil betyde meget for byens erhvervsudvikling. Og skibene der kommer til byen vil ikke længere vente på tidevandet, da byen ligger ved en lang strandbrede.

Hvornår bliver de realiseret?

Knud Kristiansen:- Det er vores mål at havnen er færdig de næste kommende år, hvor den nu er ved planlægningsfasen. De næste skridt er de tekniske forundersøgelser af stranden, hvor havnen skal ligge. Byggeriet begynder efter undersøgelserne, så det er svært at sige præcis, hvornår den vil stå færdig.

Vi ved at byens butik altid står tom for varer sidst på året, selvom byen beflyves en gang on ugen. Vil den form for vareforsyning fortsætte på den måde i fremtiden?

Knud Kristiansen:- Nej, der er allerede igangsat en ny strukturændring af vareforsyningen af hele landet i takt med Royal Arctic Lines fornyelse i forbindelse med den kommende Atlanthavn i Nuuk. Hele den kommende forsyningsstrukturændring kommer også til at omfatte steder som Qaanaaq.