Vi er alle i samme båd

Sådan lød den overordnede konklusion, da 60 embedsfolk fra de fire kommuner og Selvstyret samt repræsentanter fra Selvstyrets virksomheder og fra organisationer havde det årlige planseminar.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard Evaldsen indledte seminaret med at slå fast, at ”landets befolkning har krav på, at vi i fællesskab finder holdbare og brugbare løsninger på de udfordringer, som Grønland står over for”.

Dette holdt deltagerne sig for øje. Der var enighed om, at det er vigtigere at stå sammen om håndtering af de nationale udfordringer, end at være splittede om håndtering af de regionale udfordringer.

På seminaret pegede deltagerne på, at sikring af erhvervsmæssig vækst og modvirkning af flytning fra landet er grundlæggende forudsætninger for en bæredygtig udvikling af hele landet. Deltagerne pegede desuden på, at et vigtigt element er at sikre lige muligheder for alle, som forlader folkeskolen. Dette er langt fra tilfældet i dag, uanset hvor man bor.

På det praktiske plan har kommunerne, Selvstyret og erhvervslivet alle store forventninger til, at den nye, todelte model for bevilling af anlægsmidler vil være til gavn for anlægsplanlægningen og for anlægssektoren. Desuden er der bred tilslutning til, at det er meget vigtigt, at Selvstyret inddrager kommunerne i departementernes arbejde med at opstille prioriteringer for de kommende år i departementernes sektorplaner.

Diskussionerne på seminaret viste opbakning til Den Politiske Koordineringsgruppes beslutning om hurtigt at realisere strukturreformen af den offentlige sektor. Det indebærer blandt andet udlægning af en række af Selvstyrets opgaver til kommunerne.

Til trods for, at der er forskellige interesser mellem kommunerne og mellem kommunerne og Selvstyret, viste seminaret en fælles vilje til at sikre et primært fokus på de væsentligste, fælles nationale udfordringer.

- Det var positivt, at det på seminaret blev understreget, at samarbejdet i meget højere grad skal bygge på tillid til hinanden, og at vi alle kan bidrage til løsningen af de udfordringer, som vi alle står overfor. Sådan lød en afsluttende kommentar fra en af deltagerne.

 

 

For yderligere oplysninger – kontakt:
Direktør i KANUKOKA Hans-Peder Barlach Christensen eller, hpbc@kanukoka.gl, 36 21 00.

Direktør i Kommuneqarfik Sermersooq Mike Jakob Kristiansen, mjkr@sermersooq.gl, 36 74 01.

Afdelingschef i Finansdepartementet Thomas Gaarde Madsen, thga@nanoq.gl, 34 54 15.