Ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation udskudt

Efter længerevarende debat og kritik af Naalakkersuisut’s forslag til en ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation har Naalakkersuisoq for familie, ligestilling og sociale anliggender, Martha Lund Olsen, valgt at udskyde behandlingen af lovforslaget.

”Jeg finder det vigtigt, at vi lytter til kritikken og gennemfører en uvildig juridisk gennemgang af lovforslaget, inden vi fortsætter vores arbejde”, udtaler Martha Lund Olsen.

Det sociale tilsyn har i 2015 observeret alvorlige svigt i den kommunale forvaltning på særligt området for udsatte børn og unge. Lovforslaget er en reaktion på de alarmerende observationer og skal give Naalakkersuisut bedre mulighed for at gribe ind.

”Efter orientering om tilsynsrapporterne, har Inatsisartut’s Familie- og Sundhedsudvalg i en skrivelse d. 5. maj 2015 spurgt mig, om vi politisk har været for hurtige til at lægge det primære ansvar for socialområdet ud til kommunerne. Det mener jeg ikke. Men jeg mener, det er åbenbart, at vi må styrke det sociale tilsyn og have bedre handlemuligheder, når en kommune svigter sit ansvar”, siger Martha Lund Olsen.

Som lovgivningen er i dag, har Naalakkersuisut ikke mulighed for at gribe inde, når en kommune fx undlader at handle på underretninger om alvorlige overgreb mod børn. Det er det forhold, som lovforslaget har til hensigt at imødegå.

”Der er ingen tvivl om, at de samfundsmæssige konsekvenser af de svigt, tilsynet har observeret, vil være vidtrækkende. Det er veldokumenteret, at omsorgssvigt kan have alvorlige følger. Vi må gå ud fra, at de svigt, der er konstateret, for flere af de berørte børn har betydet, at de reelt er blevet frataget deres rettigheder og deres muligheder for uddannelse og et godt voksenliv. Det kan vi ganske enkelt ikke leve med som samfund”, slutter Martha Lund Olsen.

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender vil snarest iværksætte en uvildig juridisk gennemgang af lovforslaget. Planen er, at forslaget til en ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation fremsættes snarest muligt efter den uvildige juridiske gennemgang.

 

 

For yderligere information kan kontaktes: Ministersekretær, Hanne Nielsen, Tlf. +299 53 93 71
E-mail: hani@nanoq.gl