Landbrugsrådets 37. møde

Landbrugsrådet har afholdt sit 37. møde i Qaqortoq d. 1. marts 2016.

Landbrugsrådet har på sit sidste møde drøftet en række væsentlige emner og vil bruge anledningen til at udtale sig om følgende:

Landbrugsrådet takker både Naalakkersuisut og Inatsisartut for støtten til indkøb af det ekstra foder og hø til en værdi på 3,2 mio. kr. i efteråret 2015. Behovet for det ekstra indkøb af foder skyldes tørken og dermed en lavere høst for nogle fåreholdere.

Landbrugsrådet er ligeledes taknemlig for de ekstra midler som Naalakkersuisut og Inatsisartut har bevilget via Finanslov i 2015 og 2016 til anvendelse af udviklingen af landbrugserhvervet, herunder:

1. Fornyelse og renovering af stalde, herunder staldgulve

2. Anskaffelse af moderfår

3. Øgning af markveje og udvidelse af marker

4. Øgning af antallet eller størrelsen af drivhuse

5. Øget anvendelse af grøn energi

6. Anskaffelse af flere vandingsanlæg.

Landbrugsrådet finder det imidlertid at, de 6 mio. kr. er placeret i en finanslovskonto som er meget usmidig og gør det vanskeligt for fåreholderne at betale eget indskud til anskaffelse af ovennævnte aktiviteter.

Fåreholdernes lavere resultat i 2015 i forhold tidligere år, var desværre en udvikling der var set siden 2011, hvor antallet af indhandlede lam var på 21.363 og 18.493 i 2015, en nedgang på 2.770 lam. Udover nedgangen i indhandlingsmængder var den gennemsnitslige vægt på lam 15,20 kg i 2011 og 13,33 kg i 2015, er en nedgang på knap 3 kg.

Hvis de ekstra bevilgede midler sammen med eksisterende skal vende situationen i den rigtige retning, er det nødvendigt med lovændringer og med mere fleksible bevillingsbetingelser. Kun på den måde kan vi få bevillingerne til at skabe vækst.

På Landbrugsrådets vegne

 

 

Niels Lund
Formand
Tlf. 199211