Ny sammensætning af medlemmer i det Kommunale Tilsynsråd

Tilsynsrådet har følgende medlemmer:

Solja I Ólavsstovu, formand

Repræsentanter udpeget af Inatsisartut:

Ruth Heilmann                                     Suppleant Nikolaj Heinrich

Agathe Fontain                                    Suppleant Iddimanngiiu Jensen Bianco

Repræsentanter udpeget af Kanukoka:

Palle Jerimiassen                                Suppleant Simon Simonsen

Hans Aronsen                                      Suppleant Malene Ingemann

 

Indenrigsafdelingen i Formandens Departement er sekretariat for Tilsynsrådet og driver den daglige drift og tilsyn med kommunerne på Rådets vegne.

Ifølge Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 57 fremgår: ”Naalakkersuisut fører tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder reglerne i denne lov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med gældende offentligretlige regler.”

Langt de fleste sager afgøres administrativt. Formanden for Tilsynsrådet bliver kontaktet med henblik på eventuelt at afholde møde i Tilsynsrådet, hvor det overvejes at anvende styrelseslovens § 65 om at sætte en beslutning ud af kraft henholdsvis midlertidig suspendere den pågældende beslutning samt hvor det overvejes at anvende styrelseslovens kapitel 9 om sanktioner/tvangsbøder.

I § 61, er fastslået at Tilsynsrådet kan mødes efter behov, og i øvrigt når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Det er på et tidligere tidspunkt aftalt med formanden, at Rådet indkaldes til møde i uge 14.

 

Kontakt: Afdelingschef i Indenrigsafdelingen, Martha Abelsen tlf. 34 51 11 maab@nanoq.gl