Kvoter for sildepisker og grønlandshvaler

Den regionale fordeling af kvoter for sildepisker og grønlandshvaler for kvoteåret 2016

Regionale kvoter for 2016 er som følgende efter endt høringsperiode og på indstilling af kvotefordelingsgruppen bestående af KNAPK, KANUKOKA og APNN. Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2016 er på 179 dyr (164 + overførsel af 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2015). Kvoten fordeles med 134 dyr til harpunkanonfartøjer og 45 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

FÆLLES sildepisker 2016 
 
   
Vestgrønland#* Fangst 2015# Kvote 2016 (2015)  
Qaanaaq 0 1 (1)
Upernavik 14 5 (5)
Uummannaq  6 (6) 
Qeqertarsuaq  3 (3) 
Ilulissat  2 (2) 
Qasigiannguit  2 (2) 
Aasiaat  4 (4) 
Kangaatsiaq 3 (3) 
Sisimiut  3 (3)
Maniitsoq  9 3 (3)  
Nuuk  3 (3) 
Paamiut  3 (3) 
Narsaq  2 (2) 
Qaqortoq  2 (2) 
Nanortalik  3 (3) 
 # Overførsel af yderligere 14 dyr fra harpunkanonkvote til
riffelfangstkvote i løbet af 2015 fangstsæson 
 * Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit,
Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2016 ingen
godkendte harpunkanonfartøjer  

Østgrønland

Den totale kvote for Østgrønland for 2015 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2015). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

FÆLLES sildepisker 2016    
Østgrønlandsbestanden* Fangst 2015  Kvote 2016 (2015)  
Ittoqqortoormiit  0  5 (5)
Ammassalik  6  10 (10)
* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har
per 1. januar 2016 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Grønlandshval

Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2016 er på 4 dyr (2 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2015). Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Grønlandshval 2016     
Vestgrønland*§ Fangst 2015

Kvote 2016

 

Qeqertarsuaq   
Ilulissat  1  4
Aasiaat / Kangaatsiaq  0  
Qeqqata    
Sermersooq   
* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit,
Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2016
ingen godkendte harpunkanonfartøjer
§ Fartøjer hjemmehørende i Qeqqata og Sermersooq
kan ligeledes efter ansøgning til APNN deltage i fangsten
i Disko Bugt

Der lægges op til, at de store kommuner selv skal kunne genfordele restkvoter evt. ud fra en fastsat deadline på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at Selvstyret holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner.

Jf. § 8, stk. 1 skal APNN genfordele evt. restkvoter per 1. september efter høring af KNAPK og KANUKOKA.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er planlagt til oktober 2016. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl