EU-OLT Forum og møder EU kommissær og EU formandskab

Medlem af Naalakkersuisut med ansvar for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq deltog den 26. februar ved det årlige Forum for de Oversøiske Lande og Territories (OLT) og EU. I denne forbindelse mødtes Vittus Qujaukitsoq med EU Kommissær for Udvikling og International Samarbejde, Neven Mimica samt EU's formandskab.

Formålet med OLT-EU er dels at skabe et forum for kontinuerlig dialog mellem parterne, dels at styrke OLT'ernes rettigheder og mulighederne som de besidder indenfor samarbejdet med EU.

Emnerne under OLT-EU Forummet var bl.a. vækst og investeringsmuligheder i OLT landene, OLTernes strategiske plan for 2015-2020 samt klimaændringer og OLTernes tiltag på området. I sit indlæg i diskussionerne lagde Vittus Qujaukitsoq særligt vægt på Grønlands behov for økonomisk udvikling og at man vil satse på udvikling i forskellige sektorer såsom; råstofområdet, turisme og erhverv.

Vittus Qujaukitsoq understreger: ”OLT samarbejdet er vigtigt, da det giver Grønland adgang til alle EU horisontale programmer, en toldfri adgang til EU’s marked samt en adgang til lån og investeringsmuligheder gennem den Europæiske Investeringsbank og midler fra Europa-Kommissionens stratetiske investeringsplan, EFSI.”

EU Kommissæren for Udvikling og International Samarbejde, Neven Mimica, er bl.a. ansvarlig for OLT samarbejdet og partnerskabsaftalen med Grønland. Til mødet udtrykte Kommissæren stor tilfredshed med implementering af samarbejdet med Grønland.

Besøget inkluderede ligeledes et uformelt møde med EU formandskabet, Holland, samt formandskabet for Associationenen for OLTerne, Aruba. Til mødet blev prioriteterne for OLT - EU samarbejdet det kommende år drøftet, hvor man vil fokusere på muligheder for vækst og på det fremtidige samarbejde mellem parterne.

Grønland havde desuden onsdag et trilateralt møde mellem Grønland, Danmark og Europa-Kommissionen. På mødet blev de primære elementer af EU-Grønland partnerskabet diskuteret, herunder implementeringen af partnerskabsaftalen på uddannelse, europæiske investeringsmuligheder i Grønland samt den toldfri adgang til det europæiske marked for grønlandske rejer.

For yderligere information kontakt: Repræsentationshef Lida Lennert, +32 499 99 98 58

Vittus og Neven Mimica

EU's Kommissær for Udvikling og International Samarbejde, Neven Mimica og Vittus Qujaukitsoq.