Styrelseschef har opsagt sin stilling

Styrelseschef Dorte Bøge Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen, har opsagt sin stilling af familiemæssige årsager og som følge af ændrede behov i stillingen. I den forbindelse varetager afdelingschef Deniz Gøgenur ledelsen af Digitaliseringsstyrelsen indtil videre. Den af Dorte Bøge Sørensens iværksatte udvikling angående strategier, projekter og moderniseringer vil fortsætte. Det er aftalt, at Dorte Bøge Sørensen i den kommende periode bistår med overdragelse af projekter og viden for ikke at reducere hastigheden i den planlagte udvikling på digitaliseringsområdet.

Finansdepartementet takker Dorte Bøge Sørensen for det store arbejde hun har udført.

 

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef Nikolai S. Christensen, Finansdepartementet, på telefon +299 34 50 00 eller e-mail nsch@nanoq.gl.