1.marts er frist for ansøgning til uddannelser

1. marts er ansøgningsfristen til videregående uddannelser samt studieforberedende uddannelser, hvor man nu også kan udfylde ansøgningsskemaet online på www.sullissivik.gl. Der er flere ting man skal være opmærksom på som uddannelsessøgende her i Grønland eller i Danmark.  Guluk Chemnitz Afdelingsleder i Uddannelsesforvaltningen oplyser om ansøgning til uddannelser og uddannelsesstøtte.

Guluk Chemnitz: - Man kan altid søge om uddannelsesstøtte hele året, men af praktiske årsager er 1. marts ansøgningsfristen for de studieforberedende og videregående uddannelser. De studieforberedende omfatter gymnasieuddannelserne. De videregående uddannelser omfatter klippekortsuddannelserne på eksempelvis universiteterne og socialpædagogisk seminarium i Ilulissat.

Hvilke uddannelser har ikke ansøgningsfrist pr. 1. marts?

Guluk Chemnitz: - Erhvervsuddannelserne.  Dem kan man søge til hele året, vel at mærke - hvis man har fundet en praktikplads i forvejen. Kravet for at starte på en erhvervsuddannelse er at man har fundet en praktikplads.

Hvad skal være klar og hvilke ting skal man være opmærksom på før man søger om uddannelse?

Guluk Chemnitz: - Ansøgningsskemaet til uddannelser kan hentes på www.sunngu.gl . På denne side findes der en liste, hvor man skal vedlægge for eksempel dåbsattest, bopælsattest og eksamenspapirer og, hvis der er børn, skal børnenes dåbsattester vedlægges som bilag. Ansøgningen skal afleveres til Piareersarfiit.

Det er vigtigt at have et sted at bo under uddannelser. I Grønland har vi kollegier mens andre boligforhold gælder i Danmark.

Guluk Chemnitz: - Ja netop, i Grønland er den månedlige Finanslovsfastsatte kollegiehusleje på 850 kr. Hvis man studerer i Danmark skal man selv betale de omkostningsægte huslejer, der kan være meget højere end i Grønland.

Man skal være opmærksom at man kommer til at betale huslejen i Danmark selv?

Guluk Chemnitz: - Det er rigtigt, desuden skal ansøgeren selv finde bolig i Danmark, om det så handler om en kollegiebolig eller en almindelig lejebolig. 3 af de Grønlandske Huse i Danmark har kollegier, man skal henvende sig til husene for at få informationer om, hvem der kan bo på disse kollegier. Alle udefrakommende der kommer til Nuuk får tildelt en kollegieplads. Men søger du kollegieværelse i Nuuk skal du selv søge om det ved at gå ind på KAF´s hjemmeside: www.kaf.gl . Dette er nyt da ansøgning om kollegie tidligere har været tilknyttet uddannelsesansøgningen, Uddannelsessøgende der skal begynde på GUX Nuuk, skal dog stadig søge om kollegie via uddannelsesansøgningen.

Hvis du skal på en brancheskoleophold i en anden by, så har du mulighed for at søge om kollegiehuslejefritagelse, hvis du allerede har en bolig i din hjemby. Alle de førnævnte ting kan man snakke med en studievejleder om.

Uddannelsesstøtteforhold er også forskellige mellem Grønland og Danmark?

Guluk Chemnitz: - SU i Danmark er på 5700 kr. pr. måned På studieforberedende og videregående uddannelser i Grønland er støtten på 4600 kr. om måneden. Dem på erhvervsuddannelse får 4300 kr. om måneden. Dem der får dansk SU betaler også Skat af deres støtte. Tidligere kunne man søge om enten at modtage en grønlandsk eller en dansk uddannelsesstøtte, men denne regel blev ændret i 2013, hvor alle der er på en videregående uddannelse samt de der er fyldt 20 år og er på en erhvervsuddannelse i Danmark overgik til den danske SU. Derudover kan man som grønlandsk studerende i Danmark og tilknyttet de Grønlandske Huse og dermed opfylder tilknytningskravene søge om særydelser, for eksempel til akut tandlægebehandling, akut psykologbehandling, lægeordineret behandlinger og de årlige hjemrejser. Disse særydelser bibeholder du, fordi du er en grønlandsk studerende i Danmark.

Så det er vigtigt at rette kontakt til de Grønlandske Huse i Danmark inden man søger om uddannelse?

Guluk Chemnitz: - Det er i hvert fald godt at kontakte dem i god tid, da de jo skal vejlede og rådgive om ting, der skal være på plads og klar inden ansøgning. Jo før jo bedre. Repræsentanter fra de Grønlandske Huse, deltager i ”Uddannelseskaravanen” der kommer rundt til skolerne i Grønland en gang om året for at oplyse om forhold for grønlandske studerende i Danmark. Mange bliver jo forskrækkede over at finde ud af, at det faktisk er ret dyrt at starte på uddannelse i Danmark. Hvis man ikke har en opsparing inden uddannelsesstart, så kan de blive meget dyrt for den enkelte. Men vi har i vores bekendtgørelse mulighed for at yde de studerende en engangslån på 10.000 kr. Hvis man allerede fået et lån, så kan man søge om yderligere et lån med dokumentation af flytteomkostninger ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.  Men selvom man har denne mulighed så siger de Grønlandske Huse at det ikke er nok, da der er mange praktiske ting som man selv skal stå for.