Forsøgsfiskeri efter ukendte arter i fremmede områder

Trawler

Naalakkersuisut har besluttet, at der for 2016 oprettes en række forskellige forsøgsfiskerier, og udforske områder, der er ukendte.

- Naalakkersuisut finder forsøgsfiskeri vigtigt for at afsøge vores store havområder. Derfor har vi oprettet en række forskellige forsøgsfiskerier, som spænder vidt – både arter vi ikke kender til områder vi ikke kender. Forhåbningen er, at forsøgsfiskerier kommer til at identificere nye fiskerimuligheder, som vi kommer til at fiske på fremover, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl-Kristian Kruse.

Naalakkersuisoqmedlemmet understreger, at tiltaget er i rød tråd med koalitionsaftalen, som udtrykkeligt står: Der skal ses nye muligheder i andre fiskearter, der ikke fiskes i dag, og der skal lokaliseres nye fiskerizoner og forsøgsfiskeriet skal intensiveres.

Et forsøgsfiskeri er et fiskeri, der har til formål at enten at:

  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, der er ukendte og
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber

Her er betingelserne for udforskning af ukendte områder, forsøgsfiskeri og udforskning af fiskeri med nye metoder og redskaber.

Udforskning af ukendte områder

Fiskeri: Hellefisk, torsk, rødfisk, helleflynder og brosme kystnært i Østgrønland

Betingelser: Der kan gives tilladelse til fiskeri med line, garn, tejner og faststående garn. Fiskeriet kan foregå ud til tre sømil fra basislinjen. Fartøjer, som får licens, skal samtidig fungere som indhandlingsfartøjer for mindre fartøjer. Ansøgende selskaber skal indsende en fiskeriplan til Departementet. Fiskeriplanen skal redegøre for hvordan selskabet agter at sprede forsøgsfiskeriet over et større område.

Fiskeri: Snekrabber i Østgrønland.

Betingelser: Kvoten er 500 tons. Fiskeriet kan foregå i både det udenskærs og indenskærs område i Østgrønland.  Maks. to fartøjer kan få licens til dette fiskeri. Der gives tilladelse til fiskeri med tejner.

Fiskeri: Makrel i Vestgrønland

Kystnært fiskeri

Betingelser: Der er oprettet et kystnært fiskeri i Vestgrønland efter makrel uden mængdebegrænsning.  Alle licenshavere til kystnært fiskeri i Vestgrønland kan opnå licens til dette forsøgsfiskeri. Det kystnære fiskeri er fritaget for prøveindsamling til Grønlands Naturinstitut.

Havgående fiskeri

Betingelser: Der kan gives tilladelse til havgående fiskeri i Vestgrønland uden mængdebegrænsning.

Fiskeri: Sild, lodde og blåhvilling i Vestgrønland

Betingelser: Der kan gives tilladelse til fiskeri med not og trawl.

Fiskeri: Rejer i Nordøstgrønland nord for 67N.

Betingelser: Der er oprettet en kvote på 500 tons, som gælder nord for 67N i Nordøstgrønland.

Udforskning af ukendte arter

Fiskeri: Guldlaks i Øst- og Vestgrønland.

Betingelser: Kvoten er 3.500 tons. Fiskeriet foregår uden mængdebegrænsninger indenfor den reserverede mængde. Tilladelse til forsøgsfiskeri efter guldlaks gives til fartøjer, der allerede har licens til rødfisk og torsk. De almindelige bifangstbetingelser skal følges.

Fiskeri: Tobis i Øst- og Vestgrønland.

Betingelser: Kvoten er 3.000 tons. De almindelige betingelser for bifangst skal følges.

Fiskeri: Søpindsvin

Betingelser: Evt. projekter vedrørende søpindsvin tildeles licens efter behov.  Hvis fiskeriet foregår med tunge bundskrabende redskaber, gælder der særlige krav til sårbare marine økosystemer. Koraller, svampe og lign. skal rapporteres til GFLK.

Fiskeri: Troldkrabber i Østgrønland

Betingelser: Maks. to fartøjer kan få licens til dette fiskeri. Der gives tilladelse til fiskeri med tejner.

Udforskning af fiskeri med nye metoder og redskaber

Fiskeri: Polartorsk og istorsk i Vestgrønland

Betingelser: Der er oprettet kvoter på 5.000 tons af hver art. Der gives tilladelse til fiskeri med trawl, not og tejner.

Ansøgningsfrist er 10. marts. Der skal ansøges ved hjælp af ansøgningsskema til forsøgsfiskerier.

Licens til forsøgsfiskeri gives efter ansøgning. Licenser til forsøgsfiskeri tildeles udelukkende til grønlandske selskaber. Der vil være øvrige anvisninger for fiskeriet fra Grønlands Naturinstitut og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Der skal udarbejdes en rapport om forsøgsfiskeriet efter dets afslutning.

Hvis man ønsker at få tilladelse til et forsøgsfiskeri, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

Kontaktperson Jóhanna Lava Køtlum, kontorchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jool@nanoq.gl

Hent ansøgningsskema på erhvervsportalen: http://www.businessingreenland.gl/kl-GL