Principperne i Strukturudvalgets betænkning fastholdes

Kitsissuarsuit

Den Politiske Koordinationsgruppe (KANUKOKA, de fire borgmestre og Naalakkersuisut) har løbende drøftet indretningen af den offentlige sektor. Senest på et møde den 16. februar 2016.

I forbindelse med diskussionen om strukturreformen var der enighed om, at landets problemer og udfordringer bør løses i tæt samarbejde mellem kommunerne og Selvstyret, og i den forbindelse blev bl.a. en eventuel deling af Qaasuitsup Kommunia drøftet.

Den Politiske Koordinationsgruppe besluttede at fastholde dels de foreslåede mål, principper og grundforudsætninger  i Strukturudvalgets betænkning, dels budgetsamarbejdsaftalens hovedelementer, som grundlag for det videre arbejde omkring indretningen af den offentlige struktur. Det blev understreget, at der skal arbejdes med konkrete opgaveoverførsler til kommunerne og at dette arbejde skal udmøntes i forslag til konkrete tiltag i løbet af 2016.

Den Politiske Koordinationsgruppe drøftede også, hvordan demokratiet kan styrkes lokalt. Det er enighed om, at der skal arbejdes med forskellige tiltag, således at borgernes muligheder for deltagelse i de demokratiske processer styrkes.

På møde den 16. februar blev den fremtidige kommunale struktur og indretningen af den offentlige sektor drøftet. Der har været et evalueringsforløb i gang, evalueringer og beregninger viser at en opdeling af en kommune i en eller flere kommuner vil berøre hele landet og være meget omkostningsfuld. Der var enighed om, at forinden der træffes beslutninger, at have alle konsekvenser belyst. 

- Borgene blev ikke oplyst om de økonomiske konsekveser forud for folkeafstemningen om opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Naalakkersuisut mener, at borgerne i det mindste må få konsekvenserne belyst forinden en kommunedeling.  Såfremt vi ikke skal til at operere med A, B eller sågar C-kommuner, er vi nødt til at have en kommunestørrelse, der kan opfylde kravet til kvalitet i opgaveløsningen, som Strukturudvalget vurderede i 2005. Jeg vil igen understrege, at det for befolkningen ikke er så væsentligt, om det er Selvstyret eller kommunerne der står for serviceringen af borgerne – det vigtigste er at opnå den bedste og mest effektive service over for borgerne, sagde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Bygdebestyrelsesforeningen KANUNUPE deltog på mødet som tilforordnet.

 

Nuuk, den 22. februar 2016

Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut

Palle Jerimiassen, formand for KANUKOKA

Jørgen Wæver Johansen, borgmester Qeqqata Kommunia

Asii C. Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq

Hermann Berthelsen, borgmester i Qeqqata Kommunia

Ole Dorph, borgmester i Qaasuitsup Kommunia

 

Kontakt: Afdelingschef i Indenrigsafdelingen, Martha Abelsen tlf. 34 51 11 maab@nanoq.gl