Overførsel af 2015 hvalros restkvoter til kvoteåret 2016

Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse har d. 17. februar 2016 godkendt overførsel (carry-over) af 2015 hvalros restkvoter til kvoteåret 2016. Fra og med 2014 restkvoterne har det været muligt at overføre ubrugte hvalros kvoter til det næste kvoteår.

Bestand  Kvote
2015 
Fangster
2015 
Carry-over. Overførsel
til 2016 
Nordvandet 86 74
Vestgrønland  69 53  16
Østgrønland  18  4 14

* jf. lovgivning bliver evt. ulovlige fangster eller overskridelser af kvote fratrukket i næste kvoteår for relevant forvaltningsområdes kvote

Restkvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. Fx kan Qaasuitsup Kommunia selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr. Der kan dog ikke flyttes fra en bestand til en anden.

2015-licenserne der skal anvendes i 2016 markeres med fangstdato og ”2015rest>2016”.

Lovgivning
I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf. 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl