Forbedrede adgangsbetingelser

Opnåelse af forbedrede adgangsbetingelser for fiskerieksporten til Taiwan

Taiwan nu har meddelt, at man - på foranledning af Udenrigsdirektoratets henvendelse - fremover vil anvende Most-Favoured-Nation-baserede toldsatser for produkter af grønlandsk oprindelse. Således vil grønlandske fiskeriprodukter fremadrettet møde lavere toldsats ved indgangen til det taiwanesiske marked. Det er af substantiel betydning, idet Taiwans generelle sats er væsentlig højere end den MFN-baserede og fiskeriindustrien har væsentlig eksport af bl.a. hellefisk til det taiwanesiske marked.

Taiwans økonomi er den 5. største i Asien og med en årlig hellefiskimport på op imod 8.000 – 10.000 ton, er det taiwanesiske marked et væsentligt marked, med stort yderligt potentiale for grønlandsk fiskerieksport. Grønlandske hellefisk vil fremadrettet møde en toldsats på 25 % og ikke 50 %, som hidtidigt har været tilfældet.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:
”Det er glædeligt at Naalakkersuisuts prioritering af arbejdet med handelsfremme allerede udmønter sig i konkrete resultater der kan skabe værdi for eksportindustrien. Handelsfremme er en vigtig komponent i sikringen af, at landet bliver mere økonomisk selvbårent. Med dette for øje søger Naalakkersuisut at identificere behovet for bedre markedsadgang for eksporten generelt, der på både kortere og længere sigt, kan understøtte vores ønske om at skabe ny økonomisk vækst og udvikling i fiskerieksporten.
Derfor ser vi på hvor der i dag skabes utilsigtede hindringer for den ønskede udvikling, som bl.a. høje toldsatser på eksportmarkederne. Opnåelsen af forbedrede adgangsbetingelser til det taiwanesiske marked er et opmuntrende eksempel på at dette arbejde begynder at bære frugt.”

Baggrund
Høje toldsatser på eksportmarkederne, kombineret med et internationalt stigende antal frihandelsaftaler, svækker vores fiskeriindustris konkurrenceevne på afsætningsmarkederne. På baggrund af Fiskerirådets anbefalinger, og i bestræbelse på at forbedre fiskeriindustriens adgangsbetingelser til eksportmarkederne, arbejder Udenrigsdirektoratet - i tæt samarbejde med fiskerierhvervet - på en handelsanalyse, der forventes færdig i 2016.

Arbejdet søger at give et retvisende billede af væsentlige toldbarriereudfordringer ift. vores hovedeksportprodukters afsætning på markederne. Analysearbejdet har til hensigt at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag for fremtidige handelspolitiske tiltag og er derfor et vigtigt led i forberedelsen af eventuelle handelsaftaleforhandlinger med de primære eksportmarkeder, hvor adgangsbetingelser kunne ønskes bedret.

I kortlægning af toldsatsadgang for primære fiskerieksportprodukter til prioriterede markeder er en af de foreløbige konklusioner, at Grønland er berettiget til en lempeligere toldsatsadgang til Taiwan end hvad der hidtidigt er tilkommet grønlandske produkter. Varer fra Grønland er indtil nu blevet behandlet efter de generelle toldtariffer ved indførslen til det taiwanesiske marked – en adgang som sædvanligvis gives til ikke-WTO-medlemmer.

Grønland er omfattet af Kongeriget Danmarks medlemskab af WTO og bør på den baggrund modtage lige så gunstig adgang, som de resterende WTO-medlemmer ifølge Verdenshandelsorganisationen WTO’s eget MFN-princip, der har til hensigt at sikre handel uden diskrimination. Dette betyder, at hver gang et WTO-medlemsland giver særlig præference til en handelspartner, som f.eks. at sænke toldtariffen på et produkt, er landet forpligtiget til at gøre det fsva. de samme varer eller tjenesteydelser fra alle WTO-medlemmer.

Toldsatsoversigt på udvalgte produkter:

 

Taiwan            

Toldsatser

Produkt

GENEREL

MFN

Grønlandsk hellefisk (hel & hoved og hale)

50%

25%

Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

15%

12,5%

Makrel, hel

37,5%

25%

Torsk

37,5%

25%

Grønlandstorsk

20%

12,5%

Rødfisk

20%

12,5%

Grønlandsk hellefisk, fillet

35%

20%

Stenbidderrogn

35%

20%

Snekrabber

30%

10%

Koldtvandsrejer (med skal)

42,5%

15%

Kammuslinger

22,5%

20%

Søpindsvin

42,5%

22,5%

Koldtvandsrejer (kogt og pillet)

20%

12,5%

Skind:

    4302.19.09 --- andre

    4302.30.02.9 --- andre

 

5%

2,5%

 

0%

0%

 

For yderligere oplysninger kontakt AC-fuldmægtig i Udenrigsdirektoratet, Rebecca Lynge på telefon: +299 55 33 28 / rejl@nanoq.gl