1000 tons torsk og 100 tons hellefisk til fritidsfiskerne

Stemningsbillede

Fritidsfiskere kan i 2016 indhandle 1000 tons torsk samt 100 tons hellefisk i hvert af de tre forvaltningsområder til ræklingeproduktion.

Naalakkersuisut har besluttet, at fritidsfiskere i hele Grønland skal have mulighed for at indhandle samlet 1.000 tons torsk i 2016. Derudover har Naalakkersuisut besluttet, at fritidsfiskere i hvert af forvaltningsområderne, Upernavik, Uummannaq og Diskobugten kan indhandle 100 tons hellefisk.

I forbindelse med indhandlingen er det nødvendigt at indsende et ansøgningsskema til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, hvorefter fritidsfiskerne vil modtage en licens. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøger skal have folkeregisteradresse i Grønland, og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående to år
  • Ansøger skal være fuldt skattepligtig i Grønland og have været fuldt skattepligtig i Grønland i de forudgående to kalenderår
  • Ansøger skal ikke være erhvervsfisker

Indhandlingsstederne kan afvise at tage imod en fangst, såfremt fangsten ikke lever op til de samme krav, som stilles til erhvervsfiskerne.
Desuden kan indhandlingsstederne også afvise at tage imod fra fritidsfiskerne, såfremt der er indhandlingsbegrænsninger for erhvervsfiskerne.

Med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor kvoten er meddelt opfisket, skal indhandlingen ophøre.

Det er fritidsfiskerens eget ansvar at indberette indtægter til Skattestyrelsen.

Kontaktperson: Jóhanna Lava Køtlum, kontorchef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: jool@nanoq.gl

Ansøgningsskema kan hentes her