Vilje til samarbejde

En faglig begivenheds og udbytterig inspirationstur til Danmark for 19 politikere fra socialudvalg og 5 embedsmænd fra de 4 kommuner er netop afsluttet.

Det stramme og varierede program indeholdte lige fra nye tiltag indenfor det sociale område til inddragelse af moderne teknologi i velfærds- og handicapområde, hvilket skabte stor nysgerrighed og nye fokusområder blandt alle deltagere. Delegationen fik bl.a. mulighed for at se og høre om:

Hvordan kan man tænke ”Respekt for forskellighed” og ”Social inklusion” ind i
byggeplaner – uden at det bliver dyrere?

Hvad skal der til i indretningen af boliger for psykisk/fysisk handicappede og ældre
borgere, for at øge selvhjulpen hed og livskvalitet?

Hvad er de nye erfaringer i socialt arbejde, både indenfor børn og ældreområdet?

Hvad skal der til for at skabe et tættere samarbejde med borgere, hvis familieliv er belastet af misbrugsproblemer og kriminalitet?

Hvilke erfaringer er der med psykiatri og misbrugsbehandlinger?

Og ikke mindst – hvordan og hvad er lykkedes for Herning-kommune ved at tage ”Sveriges-modellen” til sig for at få minimeret arbejdsbyrden indenfor sagsbehandlinger i socialvæsenet?

Således fik deltagerne ny viden og inspiration med aktuelle værktøjer til deres nuværende og kommende politiske opgaver.

Martha Lund Olsen udtaler ”Hele turen har været afspejlet af viljen til et positivt samarbejde, hvor der var enighed om at arbejde for:

- Hjemtagelse af vores handicappede i Danmark
- Etablering af en Socialstyrelse
- Formindskelse af anbringelser af børn udenfor hjemmet”

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Hanne Nielsen på mobil +299 539371 eller e-mail hani@nanoq.gl.