Nordisk Ministerråd's møde i Nuuk

Åland, Færøernes og Grønlands samarbejdsministre i Nordisk Ministerråd mødes i Nuuk

Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen har møde med sine kolleger i forbindelse med Nordisk seminar i Katuaq onsdag den 10. februar 2016.

De 3 lande i Nordisk Ministerråd har siden 2011 haft en særlig samarbejdsaftale. I 2015 havde Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. I 2016 er det Finland, som er formand og her vil Åland også være aktiv.

Fra Færøerne kommer Minister for Erhverv og Udenrigsforhold og Nordisk Samarbejde Poul Michelsen og fra Åland er det Kansli- og Kommuneminister samt Minister for Nordisk samarbejde Nina Fellman.

”Jeg ser meget frem til at mødes med mine kolleger her i begyndelsen af året således at vi kan støtte hinanden under det finske formandskab. Den nye arbejdsform i Nordisk Ministerråd betyder, at vi i stigende grad kommer til at drøfte politiske emner som f.eks. EU. Vi oplever bl.a., at EU lovgivning kan komme ind på områder, som er dækkes af nordisk aftaler.” siger Doris Jakobsen.

”Endvidere benyttede vi i 2015 netop det nordiske samarbejde til at gøre opmærksom på EU's manglende sælkampagne. Nordisk Ministerråd bevilgede 500.000 kr. til den informationskampagne, som KNAPK står bag, og som i år udføres i en række nordiske lande. Fra Grønlands side ser vi meget positivt på, at sagen også tages op i Nordisk Råd, således at man også herfra kan lægge pres på EU, sådan at EU lever op til det, de lovede os i forbindelse med ændringerne i EU regler for sælskindsimport ” slutter Doris Jakobsen.


For yderligere information kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl