Modernisering af arbejdsmarkedet i Grønland

Stemningsbillede af Indlandsisen

Grønland er midt i en omstilling: Fra tidligere tiders mange jobs i fangst og fiskeri og i de selvstyreejede virksomheder til en fremtid, hvor mange jobs skal findes inden for den private sektor, i turismeerhvervet og i de landbaserede erhverv, samt på længere sigt med nye jobs i råstofsektoren. Også ældre- og omsorgssektorerne vil i fremtiden have et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft.

Naalakkersuisut har derfor de seneste år arbejdet intensivt på at modernisere og forbedre erhvervs- og arbejdsmarkedsrammerne.

En forudsætning for, at Grønland kan høste gevinsterne er at vi kan sikre at flest mulige af de nye jobmuligheder kan varetages af vores egen arbejdsstyrke.

Moderniseringen af det grønlandske arbejdsmarked er allerede i fuld gang, og i 2016 speedes tempoet op, så de vigtigste af arbejdsmarkedsreformen ”Et trygt arbejdsmarkeds strategiforslag bliver til virkelighed.

Flagskibe i beskæftigelsesstrategien bliver de nye job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre (JVO-centre), som skal etableres i hver enkelt by.

I de nye JVO-centre samles al viden om uddannelse og arbejdsmarked, så den jobsøgende får en bedre og mere målrettet hjælp til at finde job.

Ressourcer, som er afsat til vejledning af borgerne ude i kommunerne, skal udnyttes bedre, og unødig dobbeltadministration skal undgås. Derfor lægges arbejdsmarkedskontorerne og Piareersarfiit sammen. Alle arbejdsgange strømlines og standardiseres, så borgerne behandles ens over hele landet.

Arbejdsløse og unge, der endnu ikke har haft et arbejde eller ikke er begyndt på en uddannelse, kan på det lokale JVO-center få hjælp til at planlægge, hvordan de kan komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse.

Centrenes formål er at understøtte arbejdsmarkedet og samle kompetencerne for at kunne hjælpe både unge, som endnu hverken har haft arbejde eller er gået i gang med uddannelse. Desuden skal JVO-centrene hjælpe øvrige ledige med opkvalificering og styrkelse af den enkeltes kompetencer med det mål at få et job.

I den forbindelse blev der den 5.-7. februar afviklet et Kickstart seminar i Kangerlussuaq, hvor Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og kommunerne satte gang i processen. På seminaret blev præsenteret et oplæg til en ny organisation, og kompetencerne og opgaveløsningen i centrene.

På seminarets første dag informerede Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udvalgsformænd og næstformænd fra kommunernes arbejdsmarkeds- og socialudvalg om planerne på området. De efterfølgende to dage arbejdede faglige medarbejdere fra kommunerne koncentreret og energisk med at komme med forslag til den praktiske udformning og styring af de nye job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

På seminaret var der fokus på gruppearbejder om: 1) Organisationen af de nye centre, 2) etableringen af et samarbejdsorgan til socialsektoren og folkeskolen, 3) de faglige medarbejderes kompetencer og opgaver i centrene, 4) den nye og mere omfattende lederrolle i centrene, samt en gennemgang af udviklede redskaber til styrkelse af kommunernes sagsbehandling og borgerbetjening.

Planen er at de organisatoriske rammer er beskrevet og dokumenteret medio 2016, og fuldt implementeret den 1. Januar 2017.

For nærmere information kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen på mobil 556188 eller jsn@nanoq.gl