Naalakkersuisut vil ikke fratage kommunerne ansvaret for socialområdet

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, udtaler til Sermitsiaq den 3. februar 2016, at Naalakkersuisut’s forslag til en ny lov om socialvæsenets styrelse og organisation er et alvorligt angreb på det kommunale selvstyre. Lovforslaget giver Naalakkersuisut mulighed for i en periode helt eller delvist at overtage styringen af socialområdet i en kommune, hvis tilsyn viser, at kommunen i uacceptabel grad ikke efterlever lovgivningen på fx børne- og ungeområdet.

Lovforslaget er en reaktion på tilsynsrapporter, der har påvist alarmerende forhold på børne- og ungeområdet i flere byer og bygder. Blandt andet har tilsynet observeret en massiv mangel på rettidig omhu i sager om grove overgreb mod børn og unge. Børnetalsmandens kritiske rapport fra Qaasuitsup Kommunia om udsatte børns vilkår har desuden medvirket til, at Naalakkersuisut fundet det nødvendigt at udvide handlemulighederne.

Det er dog vigtigt at understrege, at Naalakkersuisut ikke har noget ønske om at fratage kommunerne deres ansvar på socialområdet. Naalakkersuisut ønsker, at de sociale indsatser foregår så tæt på borgerne som muligt. Men samtidig skal det være muligt at gribe ind, hvis en kommune groft svigter sit ansvar. Det mener naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Lund Olsen.

”Barnet skal være i centrum, når det drejer sig om sager på børne- og ungeområdet. Desværre har vores tilsyn vist, at alt for mange udsatte børn bliver ramt af dobbelt omsorgssvigt, når en kommune lader svigtede børn i stikken. Det kan vi ikke leve med. Derfor må vi have mulighed for at gribe ind”, udtaler Martha Lund Olsen.

Asii Chemnitz Narup er bekymret for, at Naalakkersuisut med den nye lov vil overtage kontrollen med de kommunale budgetter. Det afviser Martha Lund Olsen.

”Et indgreb vil naturligvis ske med respekt for kommunes økonomi og i et samarbejde. Jeg ønsker ikke at suspendere det kommunale ansvar på socialområdet. Det er bl.a. derfor, jeg har taget initiativ til en central rådgivningsenhed, der skal rådgive kommunerne uden at gribe ind i det kommunale selvstyre. Men omvendt kan jeg ikke bare se passivt til, når en kommune gentagne gange svigter sine udsatte børn. Jeg er glad for, at Børnetalsmanden har bakket op om lovforslaget”, slutter Martha Lund Olsen.

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstingsforordning om Socialvæsenets styrelse og organisation er i høring og kan findes på Grønlands Selvstyres høringsportal.

For yderligere information kan kontaktes: Ministersekretær, Hanne Nielsen Tlf. +299 53 93 71, e-mail: hani@nanoq.gl