Nordisk seminar i Katuaq

Nuuk illut

Den 10. februar afholder Naalakkersuisut sit årlige Nordisk seminar, hvor politikere, organisationsfolk og embedsmænd introduceres til dette års Nordisk samarbejde.

I 2016 har Danmark ledelsen af arbejdet i Nordisk Råd, og præsidenten for Nordisk Råd Henrik Dam Kristensen (MF) er inviteret af formanden for den grønlandske delegation til Nordisk Råd Ineqi Kielsen og medlem af Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde Doris Jakobsen, således at alle kan få en briefing fra årets start om de prioriteter, som formandskabet vil arbejdet med i Nordisk Råd.

For at styrke samarbejdet mellem Åland, Færøerne og Grønland har medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Doris Jakobsen inviteret sine kolleger fra Færøerne og Åland til at deltage i seminaret. Minister for erhverv, udenrigsforhold og Nordisk Samarbejde Poul Michelsen fra Færøerne og Kansli- og kommuneminister og minister for Nordisk samarbejde Nina Fellman fra Åland vil give en redegørelse for deres prioriteter i det nordiske samarbejde i 2016.

Seminarets anden halvdel vil dreje sig om det nordiske samarbejde, der skal nedbringe antallet af grænsehindringer i Norden, og her vil deltagerne få præsenteret erfaringer fra dette arbejde fra de 3 selvstyrelande, idet deres repræsentanter i Grænsehindringsrådet i 2015 vil give oplæg.

I denne afdeling vil Hallo Norden i Grønland, som startede i efteråret i NAPA, fortælle om deres start, og om hvorledes de kommer til at arbejde i de kommende år. Formålet er at styrke informationen om, hvilke regler der gælder for pendlere, og når personer flytter til et andet nordisk land for at arbejde, studere eller eventuelt nyde sit otium.

Yderligere oplysninger Seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard, jss@ghsdk.dk mobil +45 40 34 31 23