Kickstart seminar

Vittus Qujaukitsoq

Naalakkersuisut afholder kickstart seminar om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq afholder en kickstart seminar om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre i Kangerlussuaq fra d. 5.-7. februar for erhvervsudvalgsmedlemmer og arbejdsmarkedsudvalg i kommunerne, landets Piareersarfiit centreledere samt konsulenter fra kommuner og selvstyret.

1.januar 2016 trådte en ny lovgivning om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre i kraft, der har til formål at skabe en effektiv og ensartet arbejdsmarkedsindsats i Kommunerne. Loven er en vigtigt element i Naalakkersuisut beskæftigelsesstrategi 2015 ”et trygt arbejdsmarked”.

Under kickstart seminaret skal deltagerne gennemgå den nye lovgivning om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre, som blandt andet vil medføre en sammen lægning af kommunernes arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit. Og det betyder at konsulenter og medarbejdere og relevante fagpersoner skal sættes ind i nye redskaber til sagsbehandling, organisation og fremadrettet proces samt om centrenes roller og kompetencer.

”Det nye og mere effektive job, vejlednings- og opkvalificeringscentre vil betyde at vi langt hurtigere kan få serviceret borgerne med en effektiv handlingsplan og der igennem hurtigere få borgeren ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en opkvalificerende forløb, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

Kommunerne får i den kommende tid et stort arbejde i at forberede organisationen af job, vejlednings- og opkvalificeringscentre. Under seminaret vil Naalakkersuisuts forslag til organisation blive præsenteret, som et udgangspunkt til dialog. Og Naalakkersuisut betragter 2016 som et implementerings år for, hvor forventningen er at centrene pr. 1.januar 2017 vil være fuldt etablerede.

Programmet samt oplæg kan ses på denne side

For yderligere information og kommentarer kontakt:
Departementschef i departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Jørn Skov Nielsen på mobil: +299 55 61 88