Ironbark-borgermøder veloverstået

Med borgermødet i Qaqortoq torsdag den 4. februar 2016 er borgermøderne, vedrørende Ironbark Zinc Ltd’s ansøgning om tilladelse til at etablere en bly- og zinkmine ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland, nu overstået. Alle fire kommuner er blevet besøgt, for at høre befolkningens spørgsmål og kommentarer om mineprojektet.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard Evaldsen og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsvæsen Mala Høy Kúko repræsenterede Naalakkersuisoq ved det sidste borgermøde:
”Det har været vigtigt for Naalakkersuisut at komme til alle fire kommuner, og høre befolkningen. Der har været stor interesse og engagement for projektet.

Der er tale om et projekt, der kan bidrage væsentlig til at styrke Grønlands økonomi og beskæftigelse. Vi ser frem til de kommende IBA-forhandlinger, hvor vi skal sikre, at flest mulig arbejdspladser og leverancer går til Grønland”, udtaler Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard Evaldsen og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsvæsen Mala Høy Kúko.

Mineprojektet vil kunne skabe ca. 470 arbejdspladser i minen samt leverancer fra grønlandske virksomheder. Desuden forventes der skatteindtægter til Grønland på mellem 4 og 5 milliarder kroner i minens levetid.
Når Naalakkersuisut tager stilling til projektet, vil der blive lagt vægt på, om det kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt. En endelig stillingtagen til miljøspørgsmålene vil dog først ske efter inddragelse af alle høringssvar og kommentarer, og ikke mindst indstillingerne fra uafhængige videnskabelige eksperter fra DCE og Grønlands Naturinstitut.

For yderligere oplysninger, kontakt styrelseschef for Miljøstyrelsen for råstoffer, Jesper Bistrup, på telefon +299 56 06 60, eller e-mail jebl@nanoq.gl