Aftale med den danske regering om uran

Naalakkersuisut og den danske regering har netop underskrevet en række aftaler om samarbejdet om fremtidig udvinding og eksport af uran fra Grønland. Aftalerne fastlægger rammen for, hvordan Danmark og Grønland i fremtiden skal samarbejde om de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran.

Aftalerne sikrer at Grønland og Danmark overholder sine internationale forpligtelser overfor blandt andet Det Internationale Atomenergiagentur.

Uranaftalerne er en opfølgning på anbefalingerne fra uranrapporten fra 2013. De fire aftaler præciserer ansvarsområder og opgavefordeling mellem danske og grønlandske myndigheder i forbindelse med en mulig fremtidig udvinding og eksport af uran.

Aftalekomplekset består af:

  • en overordnet samarbejdsaftale om de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran fra Grønland,
  • en fælleserklæring om sikkerhedskontrol med nukleart materiale
  • en fælleserklæring om eksportkontrol af produkter og teknologi, der kan anvendes både civilt og militært (dual-use), og
  • en aftale om Grønlands varetagelse af nuklear sikkerhed i forbindelse med minedrift.

Den danske regering vil med udgangspunkt i aftalekomplekset fremsætte lovforslag for Folketinget om henholdsvis sikkerhedskontrol med nukleart materiale og eksportkontrol med produkter, der kan anvendes både civilt og militært i foråret 2016. I overensstemmelse med gældende procedurer forelægges lovforslagene for Grønlands Landsting på forårssamlingen 2016, så Landstinget kan tage stilling til lovforslagene inden de færdigbehandles i Folketinget.

Link til:

Kontakt: Ministersekretær Helene S. Pedersen, hspe@nanoq.gl, mobil: +299 586116