Inspirationsrejse i Danmark

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen har inviteret
de 4 kommuners socialudvalg, deres direktører og KANUKOKA til en inspirationsrejse rundt i Danmark i en uge.

Formålet er at besøge institutioner og de kommunale forvaltninger, som en inspiration i et led af dialoger med de 4 kommuners socialudvalg.

Delegationen tager bla. til Herning kommune, hvor deres nye sagsbehandlingsprocedurer ud fra ”Sveriges-modellen”, har vundet stor anerkendelse. Desuden besøger delegationen forskellige steder i Danmark, hvor der arbejdes med de nyeste metoder og udstyr på ældre- og handicapområdet.

Delegationen startede Inspirationsrejsen søndag d. 31. januar med et informationsmøde omkring lovforslaget til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordningom Socialvæsenets styrelse og organisation. Politikerne kunne efter præsentationen stille uddybende spørgsmål, og derefter uden deltagelse af Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, drøfte dette med hinanden.

Mandag aften, er der mulighed for grønlændere i Odense at møde delegationen til en lille kaffemik kl. 19.00 i Nordatlantisk hus, hvor Rasmus Lyberth vil underholde. Alle er velkomne.

 

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Hanne Nielsen på mobil +299 539371 eller e-mail hani@nanoq.gl.