Mala Høy Kúko besøgte affaldsenheden i Tasiilaq

Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsvæsen, Mala Høy Kúko besøgte affaldshåndteringsenheden og materialgården i Tasiilaq 28. januar 2016, for at se på enhedens nye affaldspresser og pakker, som Naalakkersuisut har været med til at finansiere. Affaldspresseren venter desværre stadig på at komme i brug, da oplæring i brugen af maskinen i mellemtiden er forsinket. Mala Høy Kúko siger: 
- Jeg har ønsket at se på den nye affaldspresser mens jeg er her i byen, og da Naalakkersuisut har været med til at finansiere og overdraget den til kommunen. Men jeg erfarer så desværre at, den stadig venter på at komme i brug. Jeg agter derfor at kontakte kommunen når jeg kommer tilbage til Nuuk, for at vide grunden til at affaldspresseren ikke er kommet i brug.

Mala Høy Kúko oplyser at Naalakkersuisut stadig ikke har modtaget kommunens plan for driften af affaldspresseren og derfor må afvente kommunens svar.

Mala Høy Kúko: - Jeg ønsker selvfølgelig at affaldspresseren snart kommer i brug, da den jo har kostet mange penge og som jeg kan se så er de ansatte på affaldsenheden i Tasiilaq allerede på nuværende tidspunkt grundigt forberedt sig på at den kommer i brug. De er forberedt på at de nødvendige elektriske installationer skal være klar til brug, gjort de nødvendige vedligeholdelsesværktøjer klar til brug og lavet en klar plan for den kommende affaldsdeponering.

Bemandingen på affaldshåndteringen mangler nu bare oplæring i at anvende og køre affaldspresseren.

Mala Høy Kùko: - Naalakkersuisut er enig i at den nødvendige oplæring og uddannelse indenfor affaldshåndtering sker fremover. Jeg håber derfor at bemandingen på affaldsenheden her i Tasiilaq vil gøre nytte af denne mulighed fremover. Byen har en forholdsvis stor affaldsdump og dermed en stor opgave forude.

Driftsleder på affaldsenheden i Tasiilaq Ulrik Gaffuri, oplyser om affaldspresserens kommende funktion i affaldshåndteringen:

Ulrik Gaffuri: - Affaldspresseren er lavet så den også kan pakke affaldet klar til deponering. Den ankom her til Tasiilaq sidste efterår i september og desværre ikke er kommet i brug endnu, da den nødvendige elektriske installation til maskinen ikke er på plads endnu og fordi  vi mangler oplæring i at bruge maskinen korrekt.  Det skyldes også at kommunen, der står for driften af maskinen og den virksomhed der har solgt maskinen, ikke kunne blive enige om hvornår oplæringen af personalet skulle ske. Virksomheden havde ønsket at oplæringen skulle ske inden temperaturen faldt under 0 grader. Men vi er desværre ikke herrer over temperaturforhold i Grønland, så derfor blev oplæringen indstillet indtil videre. Det er dog stadig planen at sælgeren sender en der kan oplære personalet i at bruge maskinen og at den så kommer i brug når vejret bliver varmere.

Vi har købt en hal fra en anden virksomhed her i byen så det bliver muligt at bruge affaldspresseren- og pakkeren i vintermånederne. Vi regner med at høre nærmere om planerne om hvornår maskinen kan komme i gang i løbet af næste uge. Den kommende affaldsdeponeringssted står klar til brug i dag.

 

Se billedserien fra besøget på Tasiilaq affaldshåndtering.