Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 vinter

Hermed meddeles fra APNN fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 vinter.

Rensdyr

1. Region 1 (Naternaq), Region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq), Region 4 (Ameralik), Region 5 (Qeqertarsuatsiaat), Region 6 (Qassit) samt Region 7 (Neria):
Erhvervsfangere er tildelt en kvote på 100 rensdyr i hver af de nævnte regioner til vinterfangst med fangstperiode fra 18. februar til og med 10. marts.

2. Region 8 (Nuussuaq): Erhvervsfangere er tildelt en kvote på 150 rensdyr i Region 8 til vinterfangst med fangstperiode fra 18. februar til og med 10. marts.

3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Eventuelle ændringer og kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og i et afgrænset område kan diskuteres i samråd mellem fangerne og relevant kommune.

Begrundelser: Erhvervsfangere i Regioner 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er tildelt en begrænset kvote til vinterfangst. Det er dog kun vinterfangsten i Region 8, der har baggrund i biologisk anbefaling.

Moskusokser

4. ”Maniitsoq-bestanden”: Vinterfangst af moskusokser 2016 i Jagtområde 3 for erhvervsfangere starter 10. januar og forløber til og med 10. marts og de en-kelte erhvervsfangerne er tildelt en kvote på 45 moskusokser. Der vil i denne periode være mulighed for fritidsjagt på moskusokser om vinteren i Jagt område 1.

5.  Ittoqqortoormiit: Vinterfangsten for erhvervsfangere og fritidsjægere forløber i hele marts-måned.

6.  Ivittuut-bestanden: Vinterfangsten for erhvervsfangere forløber i hele marts-måned og der fortsættes med selektiv fangst for at undgå problemet med skævskydning mellem hanner og hunner.

Begrundelser: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 2 ved Kangerlussuaq er fortsat lukket med det formål at få moskusokserne tilbage til det pågældende område.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV’er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning og fangst af rensdyr og moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV’er eller helikopter.

Nærmere information kan fås ved henvendelse hos Afdelingschef Amalie Jessen amalie@nanoq.gl Tlf. 55 33 42

Bilag