Fastsættelse af hvid og narhvalskvoter for 2016

Foto: Mads Peter Heide-Jørgensen

Naalakkersuisoq for Fangst Karl-Kristian Kruse har d. 15. januar 2016 godkendt fordeling af kvoter for hvid- og narhvaler for 2016. Dette sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for perioden 2015-2018, en høringsproces samt politisk beslutning:

 

Regionale kvoter for 2016 er som følgende:

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

 

 

Kvote 2015

 

 

Kvote 2016

 

 

Etah

 

 

-

 

 

5

 

 

Qaanaaq

 

 

85 – teknisk kvote over 5 år*

 

 

98

 

 

Savissivik

 

 

18

 

 

70 + (20)

 

 

Upernavik

 

 

63

 

 

Uummannaq

 

 

85

 

 

134

 

 

Qeqertarsuaq

 

 

20

 

 

85

 

 

Ilulissat

 

 

2

 

 

Qasigiannguit

 

 

4

 

 

Aasiaat

 

 

21

 

 

Kangaatsiaq

 

 

6

 

 

Sisimiut

 

 

2

 

 

6

 

 

Maniitsoq

 

 

2

 

 

Nuuk

 

 

2

 

 

2

 

 

Paamiut

 

 

Narsaq

 

 

4

 

 

Qaqortoq

 

 

Nanortalik

 

 

Total Vestgrønland

 

 

310

 

 

424

 

 

* Qaanaaq fik tidligere tildelt en teknisk kvote på 425 narhvaler fordelt over 5 år. Denne tekniske kvote er ophævet fra kvoteåret 2016, da det nu vurderes at populationen samt fangsten i Qaanaaq er så stabil, at en teknisk kvote ikke længere er nødvendig.

 

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

 

Kvote 2015

 

Kvote 2016

 

Ittoqqortoormiit

 

70

 

50 + 16*=           66

 

Tasiilaq

 

18+(10*)

 

                          16

 

Total Østgrønland

 

98

 

66 + 16*=           82

 

*Politisk besluttet ekstrakvoter.

 

Tabel 3: Hvidhvaler i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Kvote 2015

Kvote 2016

Qaanaaq

20 – teknisk kvote over 5 år*

20 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

#

#

Upernavik

131

 

 

 

250

 

 

 

Uummannaq

21

Qeqertarsuaq

26

Ilulissat

53

Qasigiannguit

7

Aasiaat

17

Kangaatsiaq

28

Sisimiut

30

 

50

Maniitsoq

12

Nuuk

5

12

Paamiut

Narsaq

8

Qaqortoq

Nanortalik

Total

350

340

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år 2009/2010 til 2014, da der kan være stor forskel på hvor mange hvaler, som kommer i området.

# Omfattes af hvidhvalkvoten til Qaanaaq forvaltningsområde.

 

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2016

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger. Fx kan Qaasuitsup Kommune selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr indenfor bestandsafgrænsningerne.

Kommunalbestyrelsen bruger den samme procent (%) tildeling mellem fritids- og erhvervsfangere for restkvoten som for kvoten for 2016. Jf. § 9, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler.

 

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

 

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Fra og med 2013 var det muligt at overføre ubrugte hvid- og narhvalkvoter til det næste kvoteår. Dette er efter, at JCNB/NAMMCO´s videnskabelige komité har konkluderet, at der ikke er biologiske argumenter imod carry-over. Dvs. ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som skal bruges for første gang og fremadrettet.

 

De endelige fangsttal for 2015 vil blive optalt efter 31. januar 2016, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2016 kvoterne.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl