Vi accepterer ikke overgreb på børn

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge mødtes i forbindelse med børneåret for at drøfte børns vilkår i Grønland.

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge er enige om, at alle i samfundet nu må tage ansvar for at stoppe overgreb af børn og alle har en pligt til at hjælpe alle børn, som har brug for det. Det er alles ansvar, dvs. Selvstyret, kommunerne, virksomheder, forældre og andre borgere.

Vi skal lægge meget vægt på at vi har brug for en holdningsændring i forhold til, hvordan vi passer på vores børn udtaler Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge. På baggrund af et forslag fra Børnetalsmanden, vil Selvstyret i samarbejde med MIO undersøge mulighederne for et børneetisk forum. Det børneetiske forum skal sætte vigtige emner til debat, f.eks. debattere hvilke værdier, som skal danne grundlag for beskyttelsen af vores børn, opdragelsen af vores børn og hvordan vi f.eks. sætter grænser for vores børn, debattere, hvordan små-samfund håndterer meget vanskelige og tunge emner til sikring af børnene, den enkelte familie og det enkelte menneske.

I samme anledning orienterede Formand for Naalakkersuisut Børnetalsmanden om, at børnene står hans hjerte meget nært, og derfor har udråbt 2016 til børneår. I den forbindelse er der nedsat en task-force mellem medlemmerne af Naalakkersuisut Doris Jakobsen, Martha Lund Olsen og Nivi Olsen. Denne task-force skal sikre tværkoordinering mellem sektorområderne for at løfte indsatserne på børn.

Det blev derudover aftalt, at Formanden for Naalakkersuisut og Børnetalsmanden i det kommende år mødes jævnligt for at gensidigt orientere hinanden om status på børneområdet.

"Som Børnetalsmand er jeg glad for at der er et stort fokus på børn, men jeg vil også understrege at der er behov for at vi handler, og at vi alle tager et ansvar”, afslutter Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

 

Med venlig hilsen

Aviâja Egede Lynge & Kim Kielsen

 

Kontakt: telefon +299 346944 eller mobil +299 531274.