Ny teknik afprøvet med succes ved borgermøder

I den seneste uge har Finansdepartementet afholdt borgemøder om den kommende landsplanredegørelse i Tasiilaq, Sisimiut og Ilulissat. Ved borgermøderne blev de såkaldte 'klikkere' benyttet med stor succes. En klikker, er en lille fjernbetjening, som hver deltager på borgermødet fik udleveret. Klikkerne kunne bruges til anonymt at afgivne svar på spørgsmål, som blev stillet. Alle de afgivne kunne straks ses på den skærm, hvor spørgsmålet stod skrevet. Systemet hedder på engelsk Audience Responce System (ARS).

Hvordan kan vores bosteder sammenlignes
Det centrale tema for borgermøderne var, at Naalakkersuisut ønsker at hente inspiration fra borgere til, hvordan vores bosteder kan sammenlignes på en balanceret og gennemsigtig måde. Det kom der på borgermøderne gode input til. Deltagerne blev blandt andet også spurgt om deres opfattelse af, hvad demokrati er. Af svarene fremgik det at det er det nære og lokale demokrati, som ligger mange borgere mest på sinde.

Engagerede deltagere
Ved hvert af de tre borgermøder var mellem 15 og 40 borgere mødt op. I stedet for en almindelig enetale fra en oplægsholder blev borgerne mødt med en opfordring til at tage aktivt del ved at give deres holdning til kende ved hjælp af den lille fjernbetjening. Fordelingen af svar på flere af spørgsmålene var overraskende for forsamlingen, og det gav godt belæg for yderligere kommentarer.
- Vi oplevede, at borgerne var meget mere engagerede ved borgemøderne, når de blev aktivt inddraget med klikkerne. Det er en metode, som vi fra Naalakkersuisut vil overveje at benytte oftere, fortæller Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

Succes forpligter
Hos deltagerne var der bred enighed om, at muligheden for, at man kunne give sin mening til kende anonymt i løbet af et borgermøde, var en god forbedring i forhold til det almindelige forløb af borgermøder.
Af kommentarerne fra de deltagende borgere fremgik det, at der nu er forventninger til, at flere borgermøder afholdes på den nye måde. Desuden var det et ønske, at det skal være synligt, at de input, som borgerne har givet på borgermøderne, bliver reelt inddraget i det arbejde, som myndighederne går videre med efter borgermøderne.

Flere borgermøder følger
I februar er det planen, at der også skal være borgermøde i Qaqortoq og i Nuuk. Hvis mulighederne byder sig, vil der blive forsøgt afholdt tilsvarende borgermøder i andre bosteder.
Materialet fra borgermøderne vil blive brugt i arbejdet med den landsplanredegørelse, som skal fremlægges på Inatsisartuts samling til efteråret.

For yderligere oplysninger: Kontakt projektleder Klaus Georg Hansen, kgha@nanoq.gl eller 54 73 46