Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia inviterer ansøgere

Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia inviterer ansøgere til at søge om koncession til udbud af sportsfiskeri

Interesserede borgere og virksomheder inviteres til at ansøge om koncession med eneret til at tilbyde sportsfiskeri efter fjeldørred i Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Kommunia har i Kommuneplantillæg nr. 27 besluttet at udlægge i alt 16 elve, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde sportsfiskeri efter fjeldørred.

Udlægningen af de 16 elve til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse. Initiativet er det første af en række områder, som Naalakkersuisut i samarbejde med landets kommuner planlægger at udlægge til koncession til forskellige turistaktiviteter.

Koncession til sportsfiskeri meddeles efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder og Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af. 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte områder (lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan).

Formålet med at give mulighed for meddelelse af koncession til sportsfiskeri er at skabe solide rammebetingelser for private investeringer og dermed vækst i det grønlandske turismeerhverv til gavn for hele det grønlandske samfund.

Det er vigtigt at bemærke, at en eventuel meddelelse af koncession til at udbyde sportsfiskeri ikke indskrænker borgernes muligheder for at benytte områderne til andre aktiviteter såsom fritidsfiskeri.
Ansøgningsfristen for fremsendelse af ansøgninger er mandag d. 7. marts 2016, kl. 12.00.

Koncessionsmaterialet med alle betingelser, regler og vilkår inklusive ansøgningsskema og ansøgningsvejledning ligger tilgængeligt på www.naalakkersuisut.gl. Eventuelle spørgsmål til invitationsskrivelsen kan rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel. Alle modtagne spørgsmål og tilhørende svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Spørgsmål til invitationsskrivelse mv. kan rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på e-mail: isiin@nanoq.gl  

Se invitationsskrivelsen her