Grønland til eksamen i menneskerettighederne

Repræsentanter fra Udenrigsdirektoratet fremlagde d. 21. januar 2016 status for Grønlands overholdelse af menneskerettighederne ved FN’s Menneskerettighedsråd i Genève som del af Danmarks delegation ledet af den danske udenrigsminister.

Alle 193 FN-medlemsstater skal hvert ca. 4. år til eksamen i den samlede menneskerettighedssituation på tværs af menneskerettighedskonventionerne under den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR). Formålet med processen er at sikre, at medlemsstaterne lever op til deres forpligtelser i konventionerne med henblik på at styrke overholdelsen af menneskerettighederne i praksis.

Som baggrund for UPR-eksaminationen er der udarbejdet en national rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark siden den første UPR i 2011. En rapport om Grønland indgår heri. Rapporten dannede grundlag for arbejdsgruppens spørgsmål under eksaminationen.

Under den indledende del af eksaminationen redegjorde Udenrigsdirektoratets repræsentant for udviklingen i Grønland siden 2011, og fremhævede især Grønlands strategi og handlingsplan mod vold på baggrund af de anbefalinger, Grønland accepterede under den sidste UPR.

Under debatten var der fokus på forholdene i Danmark, men der blev også stillet spørgsmål til Grønland. Således fremhævede Udenrigsdirektoratets repræsentant særligt vold og seksuel udnyttelse af børn i Grønland, uddannelse, samt spørgsmålet om Thule-befolknings status som oprindeligt folk, og der blev fremsat anbefalinger fra FN’s medlemslande, som Grønland kan vælge at acceptere.

I det afsluttende indlæg kom Udenrigsdirektoratets repræsentant yderligere ind på spørgsmålet om børns vilkår og fremhævede, at problemet har høj politisk prioritet for Naalakkersuisut, og at der er igangsat en række initiativer for at forbedre vilkårene.

Grønland deltog i den første UPR-eksamination i 2011, hvor FN’s medlemslande kom med anbefalinger til Danmark, herunder også anbefalinger til Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt Pernille Bengtsen, tlf. 553327