Naalakkersuisut afholder møder med borgere og erhvervsliv i Qaanaaq

Onsdag den 20. januar og torsdag den 21. januar afholdte Naalakkersuisut borgermøde og direkte møder med erhvervsliv og borgere i Qaanaaq. Der var sat fokus på fire temaer: Iværksætteri og turisme, fangst og fiskeri, arbejdsmarked og uddannelse samt infrastruktur og forsyning.

Strukturelle udfordringer

Med 80 arbejdsløse i Qaanaaq er arbejdsløsheden høj, og befolkningstallet falder i såvel Qaanaaq som i Qaanaaqs bygder. Det er derfor nødvendigt, at der igangsættes tiltag med henblik på at skabe en positiv udvikling.

Qaanaaqs geografiske beliggenhed skaber særlige udfordringer på infrastrukturområdet – med meget begrænsede fragt- og transport muligheder, som er en stor udfordring såvel for erhvervslivet – som for den fastboende befolknings muligheder.

Nok er der mange spændende råvarer der kan indhandles, og eventuelt videreforarbejdes – men netop de infrastrukturelle udfordringer som el, vand og fragt er her de største udfordringer.

Qaanaaq-distriktets stærke fangertraditioner og kulturhistorie er det store trækplaster for de turister, der besøger området, hovedsaligt om sommeren på krydstogtsskibe, men også for de turister, der tager på ekspeditionsture med hundeslæde.

Stor interesse fra byens borgere

Såvel borgermøde som workshops havde en overvældende deltagelse af byens befolkning. Der blev over de to dage udvist en stor interesse for at komme med forslag til en langsigtet sikring af byens eksistensgrundlag. 

Naalakkersuisut bringer en lang række konkrete forslag med hjem, som i de kommende måneder skal bearbejdes i et samarbejde mellem Qaanaaq, Qaasuitsup Kommunia og selvstyret.

Blandt de mange forslag fra borgene kan peges på nedenstående punkter.

Fangst og fiskeri:

 • Forbedrede forhold for indhandlingsanlægget i samarbejde med den lokale erhvervsdrivende herunder, brug af teknikere mv. samt mulighed for, at vandforsyning til anlægget etableres for en helårlig produktion
 • Etablering af havnefaciliteter til forbedring af indhandling af
 • kvalitetsprodukter som hellefisk og mulighed for forbedring af kombinerede indhandlingsforhold for henholdsvis fisk – og dyrearter. Disse tiltag vil forbedre muligheden for at sende de velkendte produkter fra egnen til resten af Grønland
 • Igangsætte forsøgsfiskeri i området samt etablere indhandlingsfartøj ved Qeqertat indtil en fremtidig løsning foreligger.

Iværksætteri og turisme:

 • Der er et stort ønske om kurser, som udvikler turismekompetencer, herunder ikke mindst sprogundervisning for bedre at kunne betjene sommerens krydstogtsturister.
 • Forbedrede trafik-servicekontrakter, idet beflyvningen af Qaanaaq med kun én ugentlig forbindelse er en væsentlig barriere for udvikling af turismen og erhvervslivet generelt. 
 • Der blev peget på behovet for erhvervsstøtte ordninger, som kan styrke turist-overnatningskapaciteten i byen.
 • Der blev udtrykt ønske om ansættelse af en turistkoordinator – ligesom der blev peget på behovet for etablering af et turistkontor. 

Arbejdsmarked og uddannelse:

 • Der blev udtrykt ønske om ansættelse af flere pædagoger til byens børneinstitutioner. 
 • For at styrke kompetencerne inden for fremmedsprog, blev det foreslået at der laves en fast aftale om et længere lejrskoleophold i udlandet f.x Canada, således at eksempelvis eleverne i 8. klasse, kan få løftet deres engelskkundskaber
 • Antallet af arbejdsløse i regionen har ligget konstant de seneste år. Der blev derfor foreslået, at der skal igangsættes ekstraordinære aktiveringstiltag. 

Infrastruktur og forsyning:

 • Der blev fra mange sider peget på, at Qaanaaq har et stort efterslæb i relation til vedligehold af veje og boliger. 
 • Der var et stort ønske om udbedring af havneforholdene med etablering af en mole for at styrke fragt- og erhvervsvilkårene.
 • Der blev fra flere sider peget på behovet for at etablere et forbrændingsanlæg i Qaanaaq til styrkelse af affaldshåndteringen. 

Naalakkersuisut udtaler: ” Det har været en udnytterig rejse til Qaanaaq, med en fantastisk mulighed for over to dage at mødes med befolkningen og høre deres input til de udfordringer, der er her i området.

Vi ser frem til i samarbejde mellem Naalakkersuisut, Qaasuitsup Kommunia og Qaanaaq by at arbejde videre med seminarets mange gode ideer. I den forbindelse skal vi undersøge, hvorledes det er muligt at udvikle forslagene til gavn for den økonomiske udvikling og beskæftigelsen i Qaanaaq distriktet”.

 

For nærmere information kontakt departementschef Søren Hald Møller mobil 54 87 83 eller departementschef Jørn Skov Nielsen mobil 556188