Studieforberedende kursus udbydes ikke længere

Studieforberedende kursus (udd#185021), som tidligere har været udbudt på GUX-Nuuk og GUX-Aasiaat til voksne over 23 år, udbydes ikke længere fra og med sommeren 2016 og kan derfor ikke søges den kommende ansøgningsrunde. Det Studieforberedende kursus har været igennem en evaluering, og vurderes ikke længere at kunne være adgangsgivende til de fleste af de påtænkte videregående uddannelser. Dermed har kurset fremadrettet ikke længere et studieforberedende formål, hvilket er baggrunden for, at det nu ikke længere udbydes. Vejledere vil i den kommende tid informere berørte uddannelsessøgende og henvise disse til andre eksisterende uddannelsesforløb. Uddannelsessøgende med spørgsmål i denne forbindelse henvises til Piareersarfik i hjembyen.

Kontakt for yderligere oplysninger: AC fuldmægtig Billiam Pedersen, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, email: bipe@nanoq.gl, tlf.: +299 345743.