Aftale om eksport- og sikkerhedskontrol af uran

Aftale med den danske regering om eksport- og sikkerhedskontrol af uran

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen har i dag afholdt et orienteringsmøde for Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Råstofudvalg og Erhvervsudvalg om indgåelse af aftaler mellem den danske regering og Naalakkersuisut vedr. eksportkontrol og sikkerhedskontrol af uran og andre radioaktive stoffer i Grønland og præcisering af kompetencen på råstofområdet.

Med aftalerne etableres et konkret samarbejde mellem Danmark og Grønland, der sikrer, at Grønland kan fortsætte sine bestræbelser på at udvide sin minedrift, samtidig med at Kongeriget overholder internationale forpligtelser og lever op til de højeste internationale standarder.

”Samlet set skal aftalerne sikre, at såfremt der på et senere tidspunkt gives tilladelse til udvinding af  uran som biprodukt så kan det udelukkende bruges til fredelige og civile formål. Det er en sag, som har været meget grundigt forberedt i et godt og konstruktivt samarbejde mellem Danmark og Grønland og som tager afsæt i de fælles anbefalingerne fra Uranrapporten fra 2013”, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Randi Vestergaard Evaldsen.

Naalakkersuisut og den danske regering er enige om et aftalekompleks, der fastlægger den samlede ramme for, hvordan Danmark og Grønland samarbejder om de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran. Det er et aftalekompleks, der med afsæt i den gældende kompetencefordeling inden for riget klart præciserer ansvarsområder og opgavefordeling mellem danske og grønlandske myndigheder.

Den danske regering vil fremsætte lovforslag for Folketinget om sikkerhedskontrol og eksportkontrol i foråret 2016. Samtidig forelægges lovforslagene på sædvanligvis for Inatsisartut til stillingtagen på forårssamlingen 2016 efter de alminedelige regler herom.

På baggrund af uranrapporten fra 2013 har Inatsisartut tidligere truffet beslutning om, at man ønsker at ophæve den territoriale begrænsning for så vidt angår Grønland for seks internationale konventioner på det nukleare område. Der har også på dette område været et tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland om at analysere de nødvendige tiltag for, at Grønland kan leve op til forpligtelserne i disse internationale konventioner, således at disse territoriale begrænsninger for Grønland kan hæves.

 

For yderligere kommentarer, kontakt Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Helene S. Petersen telefon: 34 56 06