Kommentar til "Naalakkersuisut gled i olien"

På Sermitsiaqs hjemmeside den 15. januar 2015 kan man læse en artikel med ovenstående overskrift. Det fremgår af artiklen, at det ikke er nemt at blive klog på Naalakkersuisuts politik på brændstofområdet. Når man læser artiklen får man næsten lyst til at sige, at det heller ikke altid er nemt at blive klog på Sermitsiaqs ledere. Men jeg skal alligevel prøve at sætte tingene lidt i perspektiv.

Som oplyst i artiklen er det er helt rigtigt, at den tidligere Naalakkersuisoq for Finanser i efteråret 2015 fremlagde et forslag om en forhøjelse af brændstofafgifterne.

Det er også rigtigt, at jeg i de seneste uger har været talsmand for, at Polaroil burde blive hurtigere til at sænke oliepriserne, og på den måde lade de grønlandske forbrugere få glæde af de internationalt set faldende oliepriser.

Er der så ikke en modsætning? Nej, på ingen måde. Faktisk tværtimod!

Sagen er jo den, at den tidligere Naalakkersuisoq foreslog, at brændstofafgifterne først skulle stige samtidig med at oliepriserne begyndte at falde, således at forbrugerne nok kom til at mærke et olieprisfald, men blot ikke et helt så stort olieprisfald, som man regnede med ville komme. Det var således aldrig på tale at forhøje de faktiske oliepriser for den enkelte forbruger – hverken før eller nu. Det daværende forslag var begrundet i et ønske om at sikre Landskassen et nødvendigt provenu – men man fandt jo som bekendt andre løsninger på dét problem under finanslovsforhandlingerne, hvor koalitionens partier viste mod og handlekraft og sikrede Landskassen de nødvendige indtægter ved besparelser og andre indtægter.

Det daværende forslag byggede således på en forventning om et markant fald i oliepriserne. Og det er ligeledes nøjagtigt den samme forventning, som jeg har givet udtryk for på det seneste. Jeg har blot tilladt mig at udtrykke et ønske om en hurtigere sænkning af oliepriserne, end Polaroil hidtil har leveret.

Der er således ingen modsætning i koalitionens politik. Men til gengæld en nødvendig realisme.

Venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender