Ny bekendtgørelse om hvid- og narhvaler 15. januar 2016

Naalakkersuisut har d. 14. januar 2016 godkendt en teknisk ændring af bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Følgende ændringer er foretaget i bekendtgørelsen:

a) § 4 og § 5 om fastsættelse af kvoter for henholdsvis hvidhvaler og narhvaler udgår.

b) For at kompensere §§ 4-5, er der derfor en tilføjelse til § 3, stk. 3, angående grundlaget for afgrænsningen af bestandene, samt indskrivningen af § 3, stk. 6 om offentliggørelse af bestandenes afgrænsning og fastsættelse af fangstområder.

c) Som mindre ændring udskiftes ”kommune” med ”forvaltningsområde” i den nye bekendtgørelses § 7, stk. 2,

d) Som mindre ændring udskiftes ”Bestand” med ”område” i den nye § 8, stk. 3

e) i den grønlandske udgave er der i § 22 sproglig rettelse.

Gennemgang af ændringerne af bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

1a) Ændringerne er af en teknisk karakter. Med dette forstås, at den ikke har en negativ betydning for borgere især fangere, mht. kvoter, fangstmetoder eller lignende. 

1b) Ændringen vil i praksis betyde, at forvaltningen har nemmere ved at fastsætte kvoterne ud fra den nyeste videnskabelige rådgivning.

1c) Som den gamle bekendtgørelse var udformet, så er de forskelige fangstområder hvor der må fanges narhvaler specifikt beskrevet med længde og breddegrader. Dette betyder, at når biologerne får ny viden om hvid- og narhvalernes geografiske bevægelsesmønstre samt deres opholdssteder, så vil bekendtgørelsen skulle ændres hver gang, som kan være med nogle års mellemrum. Eller bekendtgørelsen vil være mangelfuld og utilstrækkelig, indtil en ny revision kom på plads.

1d) Ved at have fjernet §§ 4-5 i bekendtgørelsen, og tilføje teksten i § 3, stk. 3 og stk. 6, sikrer det, at forvaltningen kan ændre fangstområderne uden besvær og hensyntagen til længere processer med revidering af bekendtgørelsen hver gang.

1e) Den nye rådgivning som APNN har modtaget fra NAMMCO* og JCNB**’s JWG (Joint Working Group) betyder blandt andet, at kvoten på narhvaler i Vestgrønland kan hæves med over 100 narhvaler pr år. 

 

Hvid- og narhvaler har altid været yderst vigtige fangstdyr i det meste af Grønland. Siden indførslen af fangstregulering via kvoter og en bekendtgørelse tilbage i 2004 er der sket ændringer i fangsttryk, -metode og udnyttelse. Forvaltningens viden er kontinuerligt vokset med input bl.a. fra den biologiske rådgivning samt fra brugerne. Den nyeste biologiske rådgivning anvender andre stedbetegnelser og begreber om bl.a. bestandene af narhvaler i de grønlandske farvande, som ikke stemmer overens med den nuværende bekendtgørelse. Der nævnes også et helt nyt fangstområde i Nordvestgrønland (Etah). Derfor er det på sin plads at få de tekniske på plads.

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse af fangst af hvid- og narhvaler.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl