Samarbejde om ligestilling

Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Martha Lund Olsen har haft sit første møde med Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby d. 12. januar 2016 i Folketinget.

Ministrene udvekslede informationer om fælles udfordringer og initiativer på ligestillingsområdet, herunder kønsforskelle i bosætningsmønstrene og indsatser omkring forebyggelse af vold i nære relationer.

Ellen Trane Nørby gav stort ros for det systematiske arbejde, som de grønlandske politikere har udført de sidste år og for et veltilrettelagt Nordisk seminar om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nuuk, juni 2015.

Ellen Trane Nørby kunne yderligere fortælle, at der nu er et fælles nordiske projekt omkring chikane, hvor hendes fokus er ”normernes udvikling i samfundet”, som også er aktuelt på baggrund af konkrete opsigtsvækkende hændelser i Europa.

Martha Lund Olsen kunne bl.a. berette, at der i Grønland allerede er ekstra fokus på chikane og kærstevold bl.a. gennem ligestillingsrådets arbejde, som Grønland vil kunne bidrage med i det Nordiske arbejde.

Efter mødet udtaler Martha Lund Olsen: ” Jeg er glad for et udbytterigt møde med min danske kollega og er ligeledes glad for at vi fra Grønlandsk side har konkrete ting vi kan bidrage med i det gode samarbejde” og fortsætter ”det er samtidig en stor glæde at opleve den store anerkendelse som min administration får for deres store engagement i ligestillingsarbejdet.

For yderligere oplysninger kontaktes: Ministersekretær Hanne Nielsen + 299 539371