Nye medlemmer i Grønlands Sprognævn og Stednavnenævn

Nye medlemmer udpeget til Grønlands Sprognævn og Grønlands Stednavnenævn

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Nivi Olsen har udpeget nye medlemmer til Grønlands Sprognævn og Grønlands Stednavnenævn, som skal fungere fra udnævnelsesdagen til 31/12-2018.

Følgende er udpeget for Grønlands Sprognævn:

Mariia Simonsen

Juaaka Lyberth

Jens Danielsen

Judithe Denbæk

Bolatta Vahl

Følgende er udpeget for Grønlands Stednavnenævn:

Marianne Petersen,

Kirstine Kreutzmann

Karl Elias Olsen

Sprogsekretariatet er sekretariat for Grønlands Sprognævn og Grønlands Stednavnenævn, og nævnene har allerede holdt deres første møde.

Grønlands Sprognævn

Grønlands Sprognævn har til opgave at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger - herunder forkortelser. Endvidere har nævnet til opgave at vejlede myndighederne og offentligheden i spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog. Nævnet skal tillige samarbejde med institutioner, der udsender fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestof.

Grønlands Stednavnenævn

Grønlands Stednavnenævn har til opgave at indsamle, registrere og autorisere stednavne i Grønland, bortset fra vej- og pladsnavne. Det har ligeledes til opgave at vejlede de grønlandske myndigheder og offentligheden i spørgsmål vedrørende stednavne i Grønland. Nævnet skal samarbejde med institutioner og personer, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandske stednavne.

Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, og nævnet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

For yderligere information, kontakt Pia Lyngem dir.tel. 34 5706, pily@nanoq.gl