Regional fordeling af kvoter for pukkelhvaler for 2016

Vedrørende den regionale fordeling af kvoter for pukkelhvaler for kvoteåret 2016

Den totale kvote for Vestgrønland for 2016 er på 12 dyr (10 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2015). Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Kvoter for pukkelhvaler:

Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2016 ingen godkendte harpunkanonfartøjer, så pukkelhval fanges udelukkende fra Disko Bugt og sydover.

Fordelingen er som i tidligere år baseret på gennemsnitlige fangster gennem de seneste år. Derudover er der foretaget mindre justeringer, der tilgodeser yderdistrikterne og kommuner med færre store fartøjer og mange erhvervsfangere. Fordelingen er præsenteret i tabellen nedenfor:

Pukkelhval 2016

 

 

Vestgrønland*

Fangst 2015

Kvote 2016 (2015)

Qaasuitsup

1

3 (3)

Qeqqata

2

3 (3)

Sermersooq

2

4 (4)

Kujalleq

1

2 (2)

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2016 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

Der lægges op til, at de store kommuner selv skal kunne genfordele restkvoter evt. ud fra en fastsat deadline på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at Selvstyret holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er planlagt til oktober 2016. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

Høring om fordeling af grønlandshvaler og sildepiskere vil ske i første halvdel af januar 2016.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl