Kommune Kujalleq fri af skærpet tilsyn

Kommunen har nu fået rettet op på økonomien, og Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq har besluttet at fritage kommunen fra det skærpede tilsyn.

Kommune Kujalleq har siden 2014 været under skærpet tilsyn fra finansdepartementet. Anledningen var en anstrengt økonomi med dårlig likviditet og manglende overholdelse af aftale om afvikling af lån fra landskassen.

”Det er mig en stor glæde, at Kommune Kujalleq har fået rettet op på økonomien. Kommunen har ikke en nem situation, men har taget sin opgave alvorligt, og jeg har tillid til en sund udvikling de kommende år.” siger Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

For at rette op på den dårlige økonomi har Kommune Kujalleq opdelt alle kommunens opgaver i kan- og skal-opgaver. Det har gjort forhandlingerne om budgettet lettere, og kommunen har reduceret i bl.a. ledelsen. Herudover har kommunen været hjulpet af øgede indtægter fra udligning og landingspligten på de udenskærs torskekvoter.

”Det er lykkedes os i samarbejde at vende den økonomiske situation. Ikke alene igennem besparelser og organisatoriske ændringer, men også ved at fokusere på at forøge det regionale provenu i fiskeriindustrien og på anlægsområdet. Samtidigt har vi også nedbragt kommunens faste og variable udgifter. Naalakkersuisut har haft forståelse for at skabe en mere rimelig udligningsordning, af de skatteindtægter som offentlige aktiviteter skaber i vort land.” siger borgmester Jørgen Wæver Johansen.

”Vi er glade for, at det skærpede tilsyn har været en løftestang for tilpasning af kommunens struktur og en svær, men nødvendig opstramning af økonomien,” siger Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

Qaasuitsup Kommunia er dermed den eneste kommune, der fortsat er under skærpet tilsyn.

 

Kontakt: Nauja Møller, ministersekretær +299 54 41 42 eller Jørgen Wæver Johansen, borgmester i Kommune Kujalleq +299 55 96 72