Prisudviklingen på flydende brændstoffer

Naalakkersuisut har modtaget en orientering fra KNI om nedsættelse af priserne på flydende brændstoffer med 27 øre pr. liter med virkning fra den 5. januar 2016.

Prisreduktionen sker i henhold til den gældende servicekontrakt mellem Selvstyret og KNI om levering af flydende brændstoffer i perioden 2012 til og med 2016.

I henhold til servicekontrakten skal detailpriser for flydende brændstoffer beregnes på baggrund af de til servicekontrakten tilknyttede indtægter og udgifter. Det følger desuden, at priserne skal fastsættes til det lavest mulige niveau. Dog er det aftalt, at selskabet i perioden fra 2012 til og 2016 skal have et overskud, som muliggør, at der i perioden sker et løft i forhold til det vedligeholdelsesefterslæb, der var på tankanlæggene ved indgangen til servicekontraktperioden.

KNI A/S Polaroil har, som tidligere år, indgået fastprisaftaler på råolie for indkøbet i 2016.

KNI oplyser videre, at prisnedsættelsen vil medføre, at de grønlandske husholdninger kommer til at blive lettet på omkostningssiden med knap 34 mio. kr. i 2016.

Naalakkersuisut har taget til efterretning, at der gennemføres en reduktion i priserne på brændstoffer og, at Polaroil’s priser siden efteråret 2014 hermed er blevet reduceret med i alt 72 øre pr. liter.

Som fremført af Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender er priserne på verdensmarkedet i samme periode dog faldet betydeligt mere.

Naalakkersuisut vil derfor i forbindelse med forhandling af de kommende servicekontrakter med KNI/Polaroil om levering af brændstoffer have fokus på, at forbrugerpriserne på flydende brændstoffer skal reduceres yderligere, således at den almindelige borger vil kunne få endnu større gavn af det betydelige fald I de internationale oliepriser, som har fundet sted i de senere år.

 

For nærmere information kontakt ministersekretær Helene S. Pedersen på mobil 58 61 16.