Naalakkersuisut har ikke godkendt Polar Oil's varslede prisregulering

Polar Oil meddeler i dag den 5. januar 2016, at de har tænkt sig at regulere oliepriserne med en meget lille nedjustering af priserne.

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq udtaler:

"Jeg er overrasket og skuffet over at Polar Oil idag varsler en så beskeden prisnedsættelse.

Spørgsmålet om prisfastsættelse af olie er et så væsentligt spørgsmål, at prisreguleringen som minimum burde have været forelagt Naalakkersuisut til beslutning.

Beslutningen har stor betydning for hele samfundet, og burde ikke kunne træffes uden en politisk stillingtagen."

Set i relation til udviklingen i de overordnede oliepriser på verdensmarkedet, er Polar Oil's annoncerede prisregulering objektivt forkert, og derfor kræver Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender at den annoncerede prisregulering trækkes tilbage og at beslutningen forelægges til egentlig politisk stillingtagen.

For yderligere oplysninger, kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil +299 544142.